Osvrt na tržište za 31.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 45.8din/kg+PDV i ponudu za sojinu sačmu u Šidu po ceni od 45.5din/kg+PDV. Danas nismo imali prjavljenih realizacija. Interesovanje za sojinom sačmom i dalje je malo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu Nova Crnja po ceni od 21.5-21.9din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 21.9din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

STOKA

Danas na domaćem tržištu aktivna ponuda tovnih svinja farmskih i mini farmskih, po ceni od 130-140din/kg+PDV, svinje iz otkupa se nude po ceni od 115-120.4din/kg+PDV, dok su trgovanja na terenu za svinje mini farma od 125-130din sa PDV-om. Danas aktivna i ponuda nazimadi, težine od 50-70kg, po ceni od 77din/kg+PDV, a telad ženska Simental težine od 150-160kg nudila su se po ceni od 330din/kg+PDV.