Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao tri konkursa, namenjena lokalnim samoupravama

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je tri konkursa, namenjena lokalnim samoupravama. Ciljevi konkursa su unapređenje života u ruralnim sredinama i poboljšanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju. Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini. Predmet ovog konkursa jeste sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta. Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala - najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta. Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata feklane kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih - fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslovima u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji AP Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklananjanje divljih deponija sa poljorpivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Predmet sufinansiranja jesu troškovi uklanjanja - primarna separacija ili drugi tretman tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje, odnosno adekvatno zbrinjavanje na registrovanim deponijama, kao i vršenje nadzora nad uklanjanjem divljih deponija - komunalnog, neopasnog, inertnog otpada sa divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.