Poljoprovredni proizvođači se konačno mogu registrovati za prodaju na kućnom pragu

Konačno lepa vest za poljoprivredne proizvođače. Proizvođači koji proizvode i prodaju manje količine primarnih poljoprivrednih proizvoda i koji se bave preradom mesa na gazdinstvu upisuju se u Registar objekata Uprave za veterinu i to tako što podnose zahtev, dokaz o uplati takse, kao i dokaz o vlasništvu domaćinstva. Proizvođač u poslovanju malim količinama primarnih proizvoda životinjskog porekla koji direktno prodaje ili isporučuje primarne proizvode (sirovo mleko, jaja, ribu, krupnu i sitnu divljač) i proizvode od mleka proizvedene u domaćinstvu krajnjem potrošaču, odnosno lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, upisuje se u Registar objekata Uprave za veterinu na osnovu člana 73. stav 1. Zakona o veterinarstvu, Pravilnika o uslovima higijene hrane i Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Proizvođač predaje na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu Ul. Omladinskih brigada br. 1 11070 Novi Beograd i dostavlja sledeće: 1. Zahtev u kome se navodi ime i prezime proizvođača/podnosioca zahteva, matični broj (MB) proizvođača (osim za proizvođače sirovog mleka i proizvoda od mleka u domaćinstvu), adresa i telefon podnosioca zahteva, adresa objekta, vrsta delatnosti koja se obavlja u objektu i količina primarnih proizvoda, odnosno proizvoda o mleka proizvedenih u domaćinstvu (Obrazac 1); 2. Originalna uplatnica – dostaviti overen primerak kao dokaz o uplati; 3. Dokaz o vlasništvu domaćinstva koje se bavi prodajom sirovog mleka, proizvoda od mleka i jaja Prodaja krupne i sitne divljači i ribe: kopiju dozvole za ribolov, odnosno lov. Mali subjekt u poslovanju hranom koji se bavi preradom mesa na gazdinstvu upisuje se u Registar objekata Uprave za veterinu na osnovu člana 73. stav 1. Zakona o veterinarstvu, Pravilnika o uslovima higijene hrane i Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Proizvođač predaje na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu Ul. Omladinskih brigada br. 1 11070 Novi Beograd i dostavlja sledeće: 1. Zahtev u kome se navodi: ime i prezime malog subjekta u poslovanju hranom/podnosioca zahteva, matični broj (MB) subjekta, adresa i telefon podnosioca zahteva, adresa objekta, vrsta delatnosti koja se obavlja u objektu i količina gotovog proizvoda; 2. Originalna uplatnica – dostaviti overen primerak kao dokaz o uplati. 3. Dokaz o vlasništvu domaćinstva koje se bavi preradom mesa – dostaviti original ili overeni prepis posedovnog lista