Poziv na investicionu konferenciju SEE ENERGY-Connect & Supply III 2021

Nacionalna asocijacija za biomasu "SERBIO" u partnerstvu sa GIZ DKTI, podržana i ove godine od Info Tim Logistike, srdačno Vas poziva na dvodnevnu investicionu konferenciju SEE ENERGY- Connect & Supply III 202na temu 
Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba drvne biomase. 

Cilj konferencije je upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okruženjem i umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije, kao i analiza i predstavljanje dostupnih podsticaja, kreditnih linija i institucionalne pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na analizu resursa i  ograničavajućih faktora.

Datum:        6-7. oktobar 2021.

Mesto :        Hotel  „SHERATON", Novi Sad

Glavne teme:

  • Proizvodnja energije iz OIE u Srbiji
  • Investicije i finansijska podrška / izvori finansiranja
  • Savremene tehnologije 
  • Daljinsko grejanje OIE- Efikasna kogeneracija
  • Logistika u prikupljanju biomase- poljoprivredna mehanizacija
  • Održiva upotreba drvne biomase 

Konferencija će okupiti učesnike kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, jedinica lokalne samouprave, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka.

Konferencija će se održati na dva načina:

  • Fizičko prisustvo ( uz sve preventivne mere donete odlukom Nacionalnog kriznog štaba)  
  • Online putem ZOOM aplikacije i direktnim prenosom na YouTube kanal

Kotizacija je besplatna uz obaveznu i potpunu registraciju putem registracione forme.

Popunjenu formu prosledite na see-energy@serbio.rs i time ste obezbedili svoje mesto na konferenciji. 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, SERBIO tim Vam stoji na raspolaganju.