Projekcije USDA kukuruza i soje za sezonu 2023/2024 - septembar 2023.

Predstavljeni su najvažniji delovi najnovijih izveštaja o proceni žitarica i uljarica koje je USDA objavila 12. septembra:

Kukuruz

 • Očekuje se da će svetska proizvodnja kukuruza za novu sezonu 2023/24 dostići 1214,3 miliona tona (Mt), povećanje od 5,1% u odnosu na sezonu 2022/23 (1155,6 Mt).

 • Očekuje se da će proizvodnja u Sjedinjenim Državama biti oko 384,4 Mt, što je porast od 10,2% u odnosu na prethodnu sezonu (348,8 Mt), dok se predviđa da će Kina zabeležiti pad žetve za 0,1%, dostižući 277,0 Mt. Očekuje se da će Evropska unija videti rast od 13,7% sa 59,4 Mt, dok bi Ukrajina, sa 28 Mt, imala rast od 3,7%.

 • Procenjuje se da će proizvodnja u Brazilu dostići 129 Mt, što predstavlja pad od 5,8% u odnosu na prethodnu sezonu, dok se očekuje da će rod u Argentini dostići 54 Mt, što je povećanje od 58,8% u odnosu na prethodnu sezonu.

 • Svetski izvoz žitarica povećao bi se za 8%, sa 181,7 Mt u sezoni 2022/23. na 196,2 Mt u ovoj novoj sezoni, pri čemu bi Sjedinjene Države bile drugi najveći izvoznik žitarica sa 52,1 Mt, što je povećanje od 23,1% u poređenju sa prethodna sezona.

 • Očekuje se da će se izvozna ponuda Južne Amerike značajno povećati u Argentini, sa povećanjem od 76,1% u ovoj novoj sezoni sa 40,5 Mt, dok se procenjuje da Brazil ima 55 Mt, što predstavlja smanjenje od 3,5% u odnosu na prethodnu sezonu.

 • Očekuje se da će Kina uvesti 23 Mt kukuruza, što je povećanje od 24,3% u odnosu na prethodnu sezonu (18,5 Mt), dok se od Evropske unije očekuje da smanji uvoz za 2,0% na 24 Mt.

 • Svetske krajnje zalihe bi trebalo da porastu za 4,8% na 314,0 Mt. Zalihe Sjedinjenih Država bi trebalo da porastu za 53%, dok bi za Brazil i Kinu trebalo da se smanje za 22,4% odnosno 2,0%.

 

SOJA 

 

 • Očekuje se da će svetska proizvodnja soje za sezonu 2023/24 porasti za 8,4% u odnosu na prethodnu sezonu, sa 370,1 Mt na 401,3 Mt.

 • Procene za useve u Južnoj Americi pokazuju povećanje od 4,5% za Brazil, koji bi dostigao 163 Mt, dok se za Argentinu predviđa povećanje od 92,0% sa 48,0 Mt.

 • Paragvaj bi trebalo da poveća svoju proizvodnju za 10,5% u odnosu na sezonu 2022/23 (9,1 Mt), dostižući rod od 10 Mt, vraćajući se na nivoe koji su bili uobičajeni do sezone 2020/21.

 • Ovaj novi izveštaj procenjuje da je usev u SAD iznosio 112,8 Mt, što je smanjenje od 3,0% u poređenju sa sezonom 2022/23 kada je usev dostigao 116,4 Mt.

 • Izvoznu aktivnost predvodio bi Brazil sa 97 Mt, što je rast od 2,1% u odnosu na prethodnu sezonu (95,0 Mt), dok se očekuje da će Sjedinjene Države dostići obim izvoza od 48,7 Mt, što predstavlja pad od 10,1% u odnosu na prošlu godinu. useva (54,2 Mt).

 • Predviđeno je da Argentina izvozi 4,6 Mt, što bi značilo povećanje od 15% u odnosu na sezonu 2022/23 (4,0 Mt).

 • Očekuje se da će Kina uvesti 100 Mt, 2% manje nego prethodne sezone.

 • Očekuje se da će se finalne zalihe uljarica povećati za 15,8% na globalnom nivou na 119,2 Mt, podržane povećanjem zaliha u Argentini i Brazilu.