Pšenica novog roda u Ukrajini ima veoma nizak udeo visoko proteinskog zrna

Prema podacima SGS-a, koji godišnje sastavlja mapu kvaliteta žitarica i uljarica u Ukrajini, pšenica je ove godine pokazala značajno smanjenje prosečnog sadržaja proteina i sirovog glutena.

Tako je u 80% od 424 uzorka pšenice prikupljenih sa farmi u 21 regionu Ukrajine prosečan sadržaj proteina bio 10,96%, a sirovog glutena 18,5%, dok su prošle godine ove cifre bile 11,8%, odnosno 21,6%. Ovo je bio najgori sadržaj proteina od 2008. i najniži sadržaj glutena od 2011. godine.

Istovremeno, samo 36,8% ispitanih serija iz žetve 2023. ispunjava zahteve uvoznika, posebno Indonezije, jednog od najvećih svetskih kupaca pšenice, u pogledu sadržaja proteina (55,8% u 2022.), a samo 6,6% u pogledu ukupnog skupa indikatora kvaliteta (21,3% u 2022).

Generalno, analiza uzoraka pokazuje sledeću distribuciju pšenice ovogodišnje žetve po klasama: 1-3 razred – 25,2% (39,2% u 2022. godini), 4 stepen – 41,3% (36,9%) i neklasni – 33,5% (27,2%). Analiza uzoraka uzetih u severnim i zapadnim regionima Ukrajine, gde je kvalitet nešto bolji, još nije završena. Međutim, s obzirom na učešće žetve u ovim regionima, to neće bitno uticati na raspodelu po klasama i prosečne vrednosti pojedinačnih pokazatelja.

Žetva pšenice u Ukrajini je procenjena na 21,5 miliona tona, što je 4% više nego 2022. Međutim, s obzirom na preliminarne procene kvaliteta i kvaliteta mlevenja (udeo uzoraka koji ispunjavaju pokazatelje ugovora za isporuku u Indoneziju), čak i uz poboljšanje ukupne situacije usled žetve u severnim i zapadnim regionima, samo 10% pšenice biće odgovarajućeg kvaliteta.

To znači da će samo 2,15 miliona tona pšenice iz ovogodišnje žetve biti pogodno za proizvodnju visokokvalitetnog brašna, što će uz domaću potrošnju pšenice od 3,1 miliona tona stvoriti deficit ponude od 0,95 miliona tona.