Raspisan konkurs za ostanak i povratak mladih na selo

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je četvrti ciklus konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Konkurs je namenjen supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine i nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu. Osnovni ciljevi ovog konkursa jesu poboljšanje demografske strukture vojvođanskih sela i povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30.000.000,00 dinara, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara. Prijave na Konkurs će se primati do 30. aprila 2018. godine. Sve detalje vezane za konkurs možete pogledati na http://www.infotim.rs/propisi.php.