Rumunija će postaviti 5 sidrišta za pretovar ukrajinskog žita

Rumunija će napraviti 5 sidrišta za pretovar ukrajinskog žita u luci Konstanca.

„UGA je inicirala stvaranje sidrišta u rumunskim teritorijalnim vodama za pretovar ukrajinskog žita sa barži na brodove velikog kapaciteta, što značajno smanjuje troškove logistike i doprineće razvoju efikasne rute“, navodi se u saopštenju.

Takođe se napominje da je UGA radila sa vladom, ministarstvima i drugim centralnim organima na stvaranju povoljnih uslova za razvoj lučke infrastrukture na Dunavu, kao i na poboljšanju efikasnosti i smanjenju troškova logistike do dunavskih luka, u posebno da se smanje troškovi železničkog transporta za ukrajinsko žito kroz Moldaviju, da se Sulinski kanal u Rumuniji prebaci na 24 sata, itd.

„Kao rezultat toga, izvoz kroz dunavske luke porastao je sa 40 hiljada tona na 4 miliona tona mesečno od pune invazije. Svi ovi koraci omogućiće da se poveća obim izvoza žitarica iz Ukrajine preko Dunava na nivou od 30-35 miliona tona godišnje“, dodali su iz udruženja.

Ranije je saopšteno da je rumunska vlada konačno odobrila kompromisni sistem dozvola za uvoz određenih grupa ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj zaštitu rumunskih poljoprivrednika.