Umanjenje carinske stope za kukuruz od 01.01.2018.g

OBAVEŠTENJE: U Službenom glasniku Republike Srbije broj 115 od 22.12.2017. g objavljena je Odluka Vlade o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dazbina na odredjenu robu,i na tarifnu oznaku 10059000000( Kukuruz - Ostali) iznosi 0% u periodu do 31.08.2018.g Odluka stupa na snagu 01.01.2018.g