Izrada Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2021. do 2024. godine

Započet proces izrade Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2021.-2024.godine. Dana 10.06.2021.godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan je sastanak radne grupe koja je oformljena u cilju izrade Nacionalnog programa ruralnog razvoja.

Program propisuje srednjoročne pravce razvoja ruralnih područja i izrađuje se za period 2021.-2024. Krajnji cilj je da se pripremi planski dokument kojim će se utvrditi mere podrške ruralnom razvoju i druge aktivnosti, kao i očekivani rezultati, vrste namene i obim pojedinih mera podsticaja, radi unapređenja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje.
Radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, udruženja poljoprivrednih proizvođača i naučnih institucija u narednom periodu pripremiće predlog Nacionalnog progrma ruralnog razvoja koji će biti prezentovan javnosti.

Program se izrađuje na način da bude potpuno usaglašen sa važećom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014.-2024. i sa strateškim okvirom Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.

Izvor: minpolj.gov.rs