ZAKLJUČAK Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 donešen na 20. sednici održanoj 24. aprila 2020. godine,

1. Preporučuje se svim privrednim subjektima, a naročito privrednim subjektima
koji obavljaju proizvodnu delatnost, da rade, odnosno da nastave rad punim kapacitetom,
uz poštovanje preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti
COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i
bezbednost korisnika usluga.
2. Preventivne mere iz tačke 1. ovog zaključka podrazumevaju organizaciju posla,
radnih aktivnosti i radnog prostora na taj način da se osigura bezbednost zaposlenih i
korisnika usluga, kupaca, i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije, među koje mere
spadaju:
- fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija
radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontak između
lica kada god to priroda posla dozvoljava,
- obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za
rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno
postavljanje dezo barijera (dezinfekcionim sredstvom - hlornim preparatima,
preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim
dezinfekcionim sredstvom)
- obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,
- obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,
- obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,
- često provetravanje svih prostorija,
- redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,
- u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena
temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano
disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to
lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja
- COVID ambulanti,
- sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn.
proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.
3. Institut za javno zdravlje Srbije će o ovom zaključku bez odlaganja obavesiti sve
institute odnosno zavode za javno zdravlje jedinica lokalne samouprave i upravnih okruga,
kao i sve druge učesnike u sistemu javnog zdravlja.

4. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će o ovom zaključku bez
odlaganja obavestiti sve jedinice lokalne samouprave i krizne štabove jedinica lokalne
samouprave.