Zaključak Vlade Srbije u vezi sa otkupljivačima malina kojima je omogućen reprogram kredita

Vlada Srbije donela je danas na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključak o davanju saglasnosti da se u vezi sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje, preduzmu mere da dužnici – lica koja se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjači u skladu sa propisima, kojima je omogućen reprogram kredita, ispune u potpunosti ugovorne obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima malina.

 Donošenje ovog zaključka je predloženo u cilju ublažavanja posledica nastalih u sektoru malinarstva usled pada potražnje za malinom.

U obrazloženju se navodi da zbog makroekonomskih pomeranja na svetskom tržištu, ekonomske krize, kao i smanjene potrošnje jagodastog voća, određene količine voća nisu prodate, ostale su uskladištene u hladnjačama, a proizvođači nisu isplaćeni za voće koje su predali otkupljivačima,

Ovom odlukom Vlada Republike Srbije pomaže hladnjačarima u odlaganju obaveza isplate kredita na 12 meseci kako bi izmirili dug iz prethodnog otkupa prema primarnim proizvođačima malina.