67 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
HELJDINO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
INTEGRALNO PŠENIČNO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-1100 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 400 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 1/1 150 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 10/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 5/1 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 525 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 1/1 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-700 POLUBELO 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 150 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JAJA
A KLASA 2000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
JAJA
B KLASA 2000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2019. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 541 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
Franko kupac
PRIRODNO SUV ROD 2018. 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar
LUCERKA
ROL BALE 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MAST, LOJ, SALO, ČMT
ČVARCI 1000 kg **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESNE PRERAĐEVINE
MESNI NAREZAK LIMENKA 150g 5000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESNE PRERAĐEVINE
PAŠTETA JETRENA LIMENKA 150g 150 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MKF
RUSIJA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MKF
RUSIJA BB 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
OVAS-ZOB
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2019. 40 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA 60 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
CELER 0,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
PERŠUN 0,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
PRAZILUK 0,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019. 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.( proteini min. 13) 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
HL.71-73, GLUTEN 26
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min. 11.5) 300 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(STOČNA) 600 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
RINFUZNA ROBA
PASULJ ŠARENI 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŠEĆER
50/1 60 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
10/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
50/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA GRIZ
DŽAKIRAN 5 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
BEČEJ
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
OBRENOVAC, 44% PROTEINA
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
SOMBOR
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
VELIKO GRADIŠTE
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI GRAŠAK
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2019. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
HIDROLIZNI
RUSIJA 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
JAGNJAD 21 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
OVCE 10 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD FARMSKA 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE MINI FARMA 75 kom **** dinar/ **** dinar/ **** dinar/
SUNCOKRETOVA SAČMA
NOVA CRNJA
DOMAĆA RINFUZ 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
SOMBOR
DOMAĆA RINFUZ 75 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ZRENJANIN
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE
ISKON 10 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ULJE SIROVO
SOJINO 8 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
VOĆE
NEKTARINA 0,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ZAČINSKO BILJE
BOSILJAK 0,10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŽIVINA
JEDNODNEVNI PILIĆI-LAKA LINIJA 200000 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŽIVINA
KOKE NOSILJE 500 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 15.07.2019 do 22.07.2019

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
15 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 22.07.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar (Franko Kupac)
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 22.07.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 90 tona **** dinar **** dinar **** dinar 19.07.2019
Količina Cena FCO
90 tona **** dinar (Franko Kupac)
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) - HL 72, GLUTEN 26 200 tona **** dinar **** dinar **** dinar 19.07.2019
Količina Cena FCO
200 tona **** dinar Zaječarski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 350 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.07.2019
Količina Cena FCO
350 tona **** dinar (Franko Kupac)
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 17.07.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar (Franko Kupac)
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(STOČNA) 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 17.07.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 17.07.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2019. 130 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.07.2019
Količina Cena FCO
130 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.07.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.07.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Zapadnobački okrug
25 tona **** dinar Južnobački okrug
50 tona **** dinar Južnobanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.( proteini min. 13) 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.07.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019. 350 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.07.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Braničevski okrug
300 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
25 tona **** dinar Nišavski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.07.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Sremski okrug
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.07.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 15.07.2019.-19.07.2019. 20.07.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 15.07.2019.-20.07.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 20.07.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 15.07.2019.-19.07.2019. 20.07.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 08.07.2019.-12.07.2019. 13.07.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 08.07.2019.-12.07.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 13.07.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 08.07.2019.-12.07.2019. 12.07.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 01.07.2019.-05.07.2019. 06.07.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 01.07.2019.-05.07.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 06.07.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 01.07.2019.-05.07.2019. 06.07.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 24.06.2019.-28.06.2019. 29.06.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 24.06.2019.-28.06.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 29.06.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 24.06.2019.-28.06.2019. 29.06.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 17.06.2019.-21.06.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 22.06.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 17.06.2019.-21.06.2019. 22.06.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 17.06.2019.-21.06.2019. 22.06.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 10.06.2019.-14.06.2019. 15.06.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 10.06.2019.-14.06.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 15.06.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 10.06.2019.-14.06.2019. 15.06.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 03.06.2019.-07.06.2019. 08.06.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 03.06.2019.-07.06.2019. 08.06.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 03.06.2019.-07.06.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 08.06.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 27.05.2019.-31.05.2019. 01.06.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 27.05.2019.-31.05.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 01.06.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 27.05.2019.-31.05.2019. 01.06.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 20.05.2019.-24.05.2019. 25.05.2019