80 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
HELJDINO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
INTEGRALNO PŠENIČNO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 225 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 1/1 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 10/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 250 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 1/1 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-700 POLUBELO 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KRUPICA
PŠENIČNA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 335 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 14-16% VLAGE 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 16-18% VLAGE 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ BELI
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LOM PŠENICE
RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LUCERKA
BALIRANA 1500 bala **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LUCERKA
ROL BALE 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MEKINJE ZA LJUDSKU ISHRANU
PŠENIČNE 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MKF
RUSIJA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA 55 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA-RINFUZ 5 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA DŽAKIRANA ROD 2018. 30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018. 475 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
PROTEIN 14.2,GLUTEN 27, HL 72-74
MERKANTILNA ROD 2018. (proteini min. 14) 80 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 12) 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
HL 70-72, VLAGA DO 13%, PRIMESE DO 3%
MERKANTILNA ROD 2018.(STOČNA) 30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
CRVENKA
BELI DŽAKIRAN 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
CRVENKA
BELI RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
LUCERKA 1600 kg **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
SOJA MAXIMUS 4 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SIRAK
METLAŠ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA GRIZ
DŽAKIRAN 15 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. (UZ OBRAČUN KVALITETA) 120 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
OBRENOVAC
DOMAĆA RINFUZ 500 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
SOMBOR
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
RUSIJA 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 150 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI HOLŠTAJN >500kg 5 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI SIMENTALCI >500kg 5 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
JAGNJAD 50 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 80 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
SOMBOR
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE SIROVO
SOJINO 40 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN BUGARSKI BB 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN KUTINA 25/1 150 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN KUTINA 25/1 150 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA BB 40 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA BB 40 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN RUSIJA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN KUTINA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN KUTINA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KCL 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KCL 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KCL BB 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 200 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 300 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x20x30 RUSIJA 50/1 100 **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x20x30 RUSIJA 50/1 100 **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
SAN 25/1 150 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
SAN 25/1 150 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA KUTINA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA KUTINA 25/1 150 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 25/1 200 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 25/1 200 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 17.03.2019 do 24.03.2019

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
12 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 14-16% VLAGE 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 22.03.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 22.03.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 21.03.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 12) 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 21.03.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 20.03.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 14-16% VLAGE 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 20.03.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 20.03.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Zapadnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 500 tona **** dinar **** dinar **** dinar 19.03.2019
Količina Cena FCO
500 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SUNCOKRETOVA SAČMA
DOMAĆA RINFUZ - ZRENJANIN 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 19.03.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 14-16% VLAGE 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.03.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Pomoravski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 12) 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.03.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.(STOČNA) 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.03.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Pomoravski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja