93 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
T-1100 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 375 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 325 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-700 POLUBELO 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 225 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
GOTOVA JELA
GOVEĐI GULAŠ 400g lim.lo poklopac 1000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2019. 210 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KRUPICA
PŠENIČNA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 1255 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 200 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 350 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2019. 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LOM PŠENICE
RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LOM TRITIKALA
RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESNE PRERAĐEVINE
GOVEĐI NAREZAK 150g 6000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESNE PRERAĐEVINE
MESNI NAREZAK LIMENKA 150g 6000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESNE PRERAĐEVINE
PAŠTETA JETRENA LIMENKA 150g 1150 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 1100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 1100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MKF
RUSIJA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MLEKO U PRAHU
OBRANO 3 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
OVAS-ZOB
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2019. 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA 225 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA-RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SUNCOKRETOVA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
ŠARGAREPA 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.( proteini min. 13) 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
HL 74-76, PROTEIN 12,5-13
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(STOČNA) 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
CRVENKA
BELI RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŠEĆER
1/1 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŠEĆER
50/1 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
JEČAM SCARLETT 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ KRIOS 3000 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
OVAS VRANAC 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
SOJA BELUGA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
SOJA DUKAT 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
SOJA GALINA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
SOJA MAXIMUS 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
SOJA SAVA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
TRITIKALE AMARILLO 105 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SIRAK
METLAŠ 11 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
10/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
50/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
OBRENOVAC, 44% PROTEINA
DOMAĆA RINFUZ 300 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
VELIKO GRADIŠTE
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
HIDROLIZNI
RUSIJA 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
Franko kupac, HIDROLIZNI
RUSIJA 21 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 150 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO RINFUZ 75 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD FARMSKA 1000 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 145 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE IZ OTKUPA 70 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE MINI FARMA 50 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
NOVA CRNJA
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ŠID
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
SOMBOR
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
VELIKO GRADIŠTE
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
VRBAS
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ZRENJANIN
DOMAĆA RINFUZ 75 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE
CVET BANATA 10 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA BB 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA BB 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN MAĐARSKA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN MAĐARSKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN MAĐARSKA BB 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN MAĐARSKA BB 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 150 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 150 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
SAN 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
SAN 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA MAĐARSKA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA MAĐARSKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA MAĐARSKA BB 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA MAĐARSKA BB 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
ŽIVINA
3-NEDELJNI PILIĆI 2000 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 14.01.2020 do 21.01.2020

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
8 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 21.01.2020
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Sremski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 200 tona **** dinar **** dinar **** dinar 21.01.2020
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Južnobanatski okrug
100 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 17.01.2020
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2019. - DO 10% NAGORELOG ZRNA 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.01.2020
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2019. 200 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.01.2020
Količina Cena FCO
200 tona **** dinar Severnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 200 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.01.2020
Količina Cena FCO
200 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 14.01.2020
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Sremski okrug
25 tona **** dinar Sremski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) 200 tona **** dinar **** dinar **** dinar 14.01.2020
Količina Cena FCO
200 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 13.01.2019.-17.01.2020. 18.01.2020
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 13.01.2020.-17.01.2020. 18.01.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 13.01.2020.-17.01.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 18.01.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 08.01.2020.-10.01.2020. 11.01.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 08.01.2020.-10.01.2020. 11.01.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 08.01.2020.-10.01.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 11.01.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 23.12.2019.-27.12.2019. 28.12.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 23.12.2019.-27.12.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 28.12.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 23.12.2019.-27.12.2019. 28.12.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 16.12.2019.-20.12.2019. 21.12.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 16.12.2019.-20.12.2019. 21.12.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 16.12.2019.-20.12.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 21.12.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 09.12.2019.-13.12.2019. 14.12.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 09.12.2019.-13.12.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 14.12.2019
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 09.12.2019.-13.12.2019. 14.12.2019
KRETANJE CENA BiH ZA PERIOD 02.12.2019.-06.12.2019. 07.12.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 02.12.2019.-06.12.2019 07.12.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 02.12.2019.-06.12.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 07.12.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 25.11.2019.-29.11.2019. 30.11.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 25.11.2019.-29.11.2019. 30.11.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 25.11.2019.-29.11.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 30.11.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 18.11.2019.-22.11.2019. 23.11.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 18.11.2019.-22.11.2019. 23.11.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 18.11.2019.-22.11.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 23.11.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 12.11.2019.-15.11.2019. 16.11.2019