ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
72 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
HELJDINO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 225 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 1/1 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 250 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 1/1 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-700 POLUBELO 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2018. 107 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KRUPICA
PŠENIČNA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 450 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018.-DŽAKIRAN 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2018. 500 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ BELI
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LUCERKA
ROL BALE 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESNE PRERAĐEVINE
PAŠTETA JETRENA LIMENKA 150g 150 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 1000 kg **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 1000 kg **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 1 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PELET
BUKVA 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
POGAČA
SOJINA 40 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA-RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
CELER 1 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
CVEKLA 60 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KROMPIR BELI 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KROMPIR BELI 10/1 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KROMPIR CRVENI 10/1 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
LUK CRNI 10/1 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
ŠARGAREPA 5/1 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
ŠARGAREPA INDUSTRIJSKA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018. 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 12) 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.(STOČNA) 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
CRVENKA
BELI DŽAKIRAN 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
CRVENKA
BELI RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
RIBA
ŠARAN 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
RINFUZNA ROBA
PIRINAĆ OKRUGLO ZRNO 1/1 5 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
LUK ARPADŽIK 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
SIRAK METLAŠ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
TRITIKALE ZP AGROUNIJA 40 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA GRIZ
DŽAKIRAN 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA GRIZ
RINFUZ 30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
BEČEJ
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
SOMBOR
DOMAĆA RINFUZ 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
INDIJSKA
UVOZNA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI GRAŠAK
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2018. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
HIDROLIZNI
RUSIJA 21 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 75 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI HOLŠTAJN >500kg 6 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD FARMSKA 300 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD IZ OTKUPA 150 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 50 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE IZ OTKUPA 50 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE MINI FARMA 20 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRET
MERKANTILNI ROD 2018. 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
NOVA CRNJA
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ZRENJANIN
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
TRITIKALE
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2018. 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE
DIJAMANT ZRENJANIN 5 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ULJE
VITAL VRBAS 100 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ULJE SIROVO
SOJINO 17 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN RUSIJA 25/1 25 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN MAĐARSKA 25/1 125 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 25/1 25 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 BB 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA KUTINA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA KUTINA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA MAĐARSKA 25/1 75 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 25/1 1000 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VOĆE
DUNJA 4 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja

Pregled realizovanih ponuda za period od 11.11.2018 do 18.11.2018

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
9 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.11.2018
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Sremski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 12) 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.11.2018
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 150 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.11.2018
Količina Cena FCO
150 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 12) 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.11.2018
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Severnobanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 13) 40 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.11.2018
Količina Cena FCO
40 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 14.11.2018
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 14.11.2018
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 75 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.11.2018
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
50 tona **** dinar Sremski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 13) 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.11.2018
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja