1 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 09.05.2019 do 16.05.2019

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
9 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 150 tona **** dinar **** dinar **** dinar 14.05.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Zapadnobački okrug
50 tona **** dinar Zapadnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 125 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.05.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Zapadnobački okrug
25 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 10.05.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Zapadnobački okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 13) 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 10.05.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
SOJINA SAČMA
DOMAĆA RINFUZ - VELIKO GRADIŠTE 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 10.05.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Braničevski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 150 tona **** dinar **** dinar **** dinar 09.05.2019
Količina Cena FCO
60 tona **** dinar Sremski okrug
60 tona **** dinar Sremski okrug
30 tona **** dinar Sremski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 13) 200 tona **** dinar **** dinar **** dinar 09.05.2019
Količina Cena FCO
200 tona **** dinar Južnobački okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 09.05.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
SUNCOKRETOVA SAČMA
DOMAĆA RINFUZ - ŠID 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 09.05.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Sremski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja