61 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
T-500 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2018. 12 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 600 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 75 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ BELI
PRIRODNO SUV ROD 2018. 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LUCERKA
ROL BALE 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESNE PRERAĐEVINE
MESNI NAREZAK LIMENKA 150g 5000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESNE PRERAĐEVINE
PAŠTETA JETRENA LIMENKA 150g 150 kom **** dinar/kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MKF
RUSIJA 25 tona **** dinar/ **** dinar/ **** dinar/
POGAČA
SOJINA 35 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018. 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
HL 74 PROTEIN 12, GLUTEN 26
MERKANTILNA ROD 2018. 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
RINFUZNA ROBA
PASULJ ŠARENI 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
LUCERKA 1600 kg **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SIRAK
METLAŠ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA GRIZ
DŽAKIRAN 30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 604 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
ŠID
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
VRBAS
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
RUSIJA 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
HIDROLIZNI
RUSIJA 21 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
KUKURUZNO DŽAKIRANO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
KUKURUZNO RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI HOLŠTAJN >500kg 5 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI SIMENTALCI >500kg 5 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD FARMSKA 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
NOVA CRNJA
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
VRBAS
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ZRENJANIN
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE
CVET BANATA 5 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ULJE
VITAL VRBAS 5 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ULJE SIROVO
SOJINO 27 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN RUSIJA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN RUSIJA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN MAĐARSKA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN MAĐARSKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 200 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA BB 200 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA BB 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 25 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 25 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 6x12x24 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 6x12x24 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA KUTINA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA KUTINA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA 50/1 25 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA BB 175 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
UREA RUSIJA BB 150 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 15.01.2019 do 22.01.2019

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
10 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 75 tona **** dinar **** dinar **** dinar 22.01.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Južnobanatski okrug
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 21.01.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Severnobački okrug
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2018. 12 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.01.2019
Količina Cena FCO
12 tona **** dinar Podunavski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.01.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Sremski okrug
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
AN MAĐARSKA 50/1 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.01.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Mačvanski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 180 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.01.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Sremski okrug
80 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.01.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Zapadnobački okrug
SOJINA SAČMA
DOMAĆA RINFUZ - BEČEJ 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.01.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 1250 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.01.2019
Količina Cena FCO
200 tona **** dinar Južnobanatski okrug
1000 tona **** dinar Južnobanatski okrug
50 tona **** dinar Južnobački okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 15.01.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja