61 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
T-400 225 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 1/1 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 1/1 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-700 POLUBELO 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2018. 75 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KRUPICA
PŠENIČNA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 1050 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2018. 225 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ BELI
PRIRODNO SUV ROD 2018. 5 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MEKINJE ZA LJUDSKU ISHRANU
PŠENIČNE 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
RINFUZNA ROBA
PASULJ BELI 5/1 1,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
RINFUZNA ROBA
PASULJ ŠARENI 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŠEĆER
1/1 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŠEĆER
50/1 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER AQUAmax P9903 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER AQUAmax P9911 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER H82 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER N01 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P0164 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P0423 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P0704 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P0725 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P0837 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P0865 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P1063 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P1535 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER P9537 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER V74 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
KUKURUZ PIONEER-P1114 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
LUCERKA 1600 kg **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
+3L LISTEGO 1/1
SUNCOKRET ADAGIO 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
+10L GARDOPRIM GOLD 1/1
SUNCOKRET KONDI 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET PIONEER-P63LE113 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET PIONEER-P64HE118 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET PIONEER-P64LC108 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET PIONEER-P64LE25 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET PIONEER-P64LE99 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET PIONEER-P64LL125 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET SYNGENTA-EXPERTO 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
+3L LISTEGO 1/1
SUNCOKRET SYNGENTA-NEOMA 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SEMENSKA ROBA
SUNCOKRET SYNGENTA-TALENTO 100 s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j. **** dinar/s.j.
SO
1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
10/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
50/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
JAGNJAD 50 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
OVCE 30 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 40 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE
ISKON 10 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ŽIVINA
JEDNODNEVNI PILIĆI-LAKA LINIJA 200000 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 10.06.2019 do 17.06.2019

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
9 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 17.06.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 14.06.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.06.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2018. 75 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.06.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
25 tona **** dinar Severnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 175 tona **** dinar **** dinar **** dinar 12.06.2019
Količina Cena FCO
150 tona **** dinar Severnobački okrug
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 12.06.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
SOJINA SAČMA
DOMAĆA RINFUZ - VELIKO GRADIŠTE 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 12.06.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Sremski okrug (Franko Kupac)
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 75 tona **** dinar **** dinar **** dinar 10.06.2019
Količina Cena FCO
75 tona **** dinar Podunavski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2018.( proteini min. 12) - PROTEIN 12-13, HL 77-78, GLUTEN 24-27, 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 10.06.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Severnobanatski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 11.02.2019.-14.02.2019. 14.02.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 11.02.2019.-14.02.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 14.02.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 11.02.2019.-14.02.2019. 14.02.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 04.02.2019.-08.02.2019. 09.02.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 04.02.2019.-08.02.2019. 09.02.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 04.02.2019.-08.02.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 09.02.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 28.01.2019.-01.02.2019. 02.02.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 28.01.2019.-01.02.2019. 02.02.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 28.01.2019.-01.02.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 02.02.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 21.01.2019.-25.01.2019. 26.01.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 21.01.2019.-25.01.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 26.01.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 21.01.2019.-25.01.2019. 26.01.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 14.01.2019.-18.01.2019. 19.01.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 14.01.2019.-18.01.2019. 19.01.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 14.01.2019.-18.01.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 19.01.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 09.01.2019.-11.01.2019. 12.01.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 08.01.2019.-11.01.2019. 12.01.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 08.01.2019.-11.01.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 12.01.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 24.12.2018.-28.12.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 28.12.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 24.12.2018.-28.12.2018. 28.12.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 24.12.2018.-28.12.2018. 28.12.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 17.12.2018.-21.12.2018. 22.12.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 17.12.2018.-21.12.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 22.12.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 17.12.2018.-21.12.2018. 22.12.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 10.12.2018.-14.12.2018. 15.12.2018