76 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
T-1100 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 425 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2019. 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2019.-DŽAKIRAN 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KRUPICA
PŠENIČNA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 1325 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 850 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019.-DŽAKIRAN 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2019. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ BELI
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LUCERKA
BALIRANA 5000 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 200 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 200 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 200 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
OGREV
AGRO PELET 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA 60 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
CELER 0,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
CVEKLA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KARFIOL 100 tona **** dinar/ **** dinar/ **** dinar/
POVRĆE
KROMPIR BELI 10/1 0,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KROMPIR CRVENI 10/1 0,50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KUPUS 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
LUK CRNI 10/1 51 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
PERŠUN 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
ŠARGAREPA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
SA ANALIZOM NA DON, HL 78+, PROTEIN 12.5+, GLUTEN 25+
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) 250 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 150 tona **** dinar **** dinar **** dinar
REPIN REZANAC
KOVAČICA
BELI RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
VRBAS
BELI RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
PEĆINCI
TAMNI RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŠEĆER
1/1 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ŠEĆER
50/1 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
JEČAM FUNKY 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
LUCERKA 60 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA CAUSSADE MONTECRISTO 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA KWS FOXYL 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA KWS SANTORIN 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA KWS ZEPHYR 25/1 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA LG-ALCANTARA 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA SYNGENTA-GABRIO 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SIRAK
SEME SIRKA METLAŠA
METLAŠ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
1/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
10/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SO
50/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA GRIZ
DŽAKIRAN 5 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2019. (UZ OBRAČUN KVALITETA) 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
OBRENOVAC, 44% PROTEINA
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
VELIKO GRADIŠTE
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI GRAŠAK
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2019. 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
Franko kupac, HIDROLIZNI
RUSIJA 21 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO RINFUZ 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI HOLŠTAJN >500kg 15 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
KRAVE ZA KLANJE 60 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 45 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE MINI FARMA 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
VRBAS
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ZRENJANIN
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE
CVET BANATA 10 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ULJE
ISKON 10 tona **** dinar/litra **** dinar/litra **** dinar/litra
ULJE SIROVO
SOJINO 8 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 25/1 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 25/1 100 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
ŽIVINA
3-NEDELJNI PILIĆI 2000 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 14.10.2019 do 21.10.2019

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
9 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 21.10.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Južnobanatski okrug
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) - SA ANALIZOM NA DON, HL 78+, PROTEIN 12.5+, GLUTEN 25+ 150 tona **** dinar **** dinar **** dinar 21.10.2019
Količina Cena FCO
150 tona **** dinar Borski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.10.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Južnobanatski okrug
50 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SEMENSKA ROBA
PŠENICA RENESANSA 20 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.10.2019
Količina Cena FCO
20 tona **** dinar Južnobački okrug
SEMENSKA ROBA
PŠENICA SIMONIDA 5 tona **** dinar **** dinar **** dinar 18.10.2019
Količina Cena FCO
5 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 17.10.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SEMENSKA ROBA
PŠENICA SIMONIDA 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 17.10.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.10.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Sremski okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2019. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.10.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Sremski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 29.04.2019.-03.05.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 03.05.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 29.04.2019.-03.05.2019. 03.05.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 22.04.2019.-25.04.2019. 25.04.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 22.04.2019.-25.04.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 25.04.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 22.04.2019.-25.04.2019. 25.04.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 15.04.2019.-19.04.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 20.04.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 15.04.2019.-19.04.2019. 20.04.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 15.04.2019.-19.04.2019. 20.04.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 08.04.2019.-12.04.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 13.04.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 08.04.2019.-12.04.2019. 13.04.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 08.04.2019.-12.04.2019. 13.04.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 01.04.2019.-05.04.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 06.04.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 01.04.2019.-05.04.2019. 06.04.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 01.04.2019.-05.04.2019. 06.04.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 25.03.2019.-29.03.2019. 30.03.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 25.03.2019.-29.03.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 30.03.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 25.03.2019.-29.03.2019. 30.03.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 18.03.2019.-22.03.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 23.03.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 18.03.2019.-22.03.2019. 23.03.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 18.03.2019.-22.03.2019. 23.03.2019
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 11.03.2019.-15.03.2019. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 16.03.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 11.03.2019.-15.03.2019. 16.03.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 11.03.2019.-15.03.2019. 16.03.2019
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 04.03.2019.-08.03.2019. 09.03.2019
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 04.03.2019.-08.03.2019. 09.03.2019