90 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
ROBA PONUDA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena
BRAŠNO
HELJDINO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
INTEGRALNO PŠENIČNO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
INTEGRALNO RAŽENO 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-1100 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 325 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 1/1 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 10/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 5/1 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 375 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 1/1 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-700 POLUBELO 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 150 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
PIVARSKI RINFUZ ROD 2019. 140 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2019. 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KRUPICA
PŠENIČNA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 70 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 600 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 300 tona **** dinar **** dinar **** dinar
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 14-16% VLAGE 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
LUCERKA
ROL BALE 800 bala **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 200 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 1200 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 1200 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
MKF
RUSIJA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
OVAS-ZOB
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2019. 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA 60 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KROMPIR BELI 10/1 2 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KROMPIR CRVENI 10/1 2 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
ŠARGAREPA 4 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.(protein min.12) 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
REPIN REZANAC
CRVENKA-NOVA PRERADA
BELI DŽAKIRAN 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
JEČAM BC BOSUT 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
LUCERKA 60 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA BC-ANICA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA BC-DARIJA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA BC-LJEPOTICA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA BC-OPSESIJA 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA NS ILINA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA NS40s 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA POBEDA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA SIMONIDA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA
PŠENICA ZVEZDANA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SIRAK
SEME SIRKA METLAŠA
METLAŠ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA GRIZ
DŽAKIRAN 5 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2019. 180 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
OBRENOVAC, 44% PROTEINA
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
SOMBOR-NOVA PRERADA
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
HIDROLIZNI
RUSIJA 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 325 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO RINFUZ 375 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI HOLŠTAJN >500kg 15 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI SIMENTALCI >500kg 4 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
JAGNJAD 20 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
KRAVE ZA KLANJE 40 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
ZA KLANJE
OVCE 10 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD MINI FARMA 20 kom **** dinar/ **** dinar/ **** dinar/
STOKA
TOVNE SVINJE MINI FARMA 50 kom **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRET
MERKANTILNI ROD 2019. 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar
SUNCOKRETOVA SAČMA
NOVA CRNJA-NOVA PRERADA
DOMAĆA RINFUZ 125 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
SOMBOR-NOVA PRERADA
DOMAĆA RINFUZ 75 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
VELIKO GRADIŠTE-NOVA PRERADA
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
VRBAS-NOVA PRERADA
DOMAĆA RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ZRENJANIN-NOVA PRERADA
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJANA REPICA
MERKANTILNA RINFUZ ROD 2019, 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJE SIROVO
SOJINO 3 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 25 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
KAN PANČEVO 25/1 25 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 25/1 75 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 25/1 75 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 BB 75 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
MAP 12x52x0 BB 75 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 50/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 15x15x15 RUSIJA 50/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 75 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA BB 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 16x16x16 RUSIJA BB 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 20x20x0 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 20x20x0 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 6x12x24 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 6x12x24 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
SAN 25/1 25 tona **** dinar/tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO
SAN 25/1 25 tona **** euro/tona **** euro/tona **** euro/tona
VOĆE
JABUKA INDUSTRIJSKA 20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg **** dinar/kg
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih podataka, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih ponuda.

Pregled realizovanih ponuda za period od 09.09.2019 do 16.09.2019

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
9 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Najniža cena Najviša cena Ponder cena Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 300 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.09.2019
Količina Cena FCO
300 tona **** dinar Severnobanatski okrug
SUNCOKRET
MERKANTILNI ROD 2019. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 16.09.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2018. 15 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.09.2019
Količina Cena FCO
15 tona **** dinar Južnobački okrug
SUNCOKRET
MERKANTILNI ROD 2019. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.09.2019
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Sremski okrug
SUNCOKRETOVA SAČMA
DOMAĆA RINFUZ - NOVA CRNJA-NOVA PRERADA 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 13.09.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar (Franko Kupac)
SUNCOKRET
MERKANTILNI ROD 2019. 80 tona **** dinar **** dinar **** dinar 12.09.2019
Količina Cena FCO
80 tona **** dinar Braničevski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2018. 25 tona **** dinar **** dinar **** dinar 10.09.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
SUNCOKRET
MERKANTILNI ROD 2019. 100 tona **** dinar **** dinar **** dinar 10.09.2019
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Severnobački okrug
SUNCOKRET
MERKANTILNI ROD 2019. 50 tona **** dinar **** dinar **** dinar 09.09.2019
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
25 tona **** dinar Srednjebanatski okrug
Napomena: Pregled je dat na osnovu prijavljenih realizacija, i koristi se u informativne svrhe, ne u svrhu savetovanja i trgovanja

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 19.11.2018.-23.11.2018. 24.11.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 19.11.2018.-23.11.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 24.11.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 13.11.2018.-16.11.2018. 17.11.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 13.11.2018.-16.11.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 17.11.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 13.11.2018.-16.11.2018. 17.11.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 05.11.2018.-09.11.2018. 09.11.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 05.11.2018.-09.11.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 09.11.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 05.11.2018.-09.11.2018. 09.11.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 29.10.2018.-02.11.2018. 03.11.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 29.10.2018.-02.11.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 03.11.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 29.10.2018.-02.11.2018. 03.11.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 22.10.2018.-26.10.2018. 27.10.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 22.10.2018.-26.10.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 27.10.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 22.10.2018.-26.10.2018. 27.10.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 15.10.2018.-19.10.2018. 20.10.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 15.10.2018.-19.10.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 20.10.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 15.10.2018.-19.10.2018. 20.10.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 08.10.2018.-12.10.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 13.10.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 08.10.2018.-12.10.2018. 13.10.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 08.10.2018.-12.10.2018. 13.10.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 01.10.2018.-05.10.2018. 06.10.2018
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 01.10.2018.-05.10.2018. 06.10.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 01.10.2018.-05.10.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 06.10.2018
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 24.09.2018.-28.09.2018. 29.09.2018
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 24.09.2018.-28.09.2018. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 29.09.2018