96 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA OGLAŠENE CENE
Roba Tip Količina Cena od Cena do
ROBA OGLAŠENE CENE
Roba Tip Količina Cena od Cena do
BRAŠNO
INTEGRALNO PŠENIČNO 150 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
NAMENSKO 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-400 275 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 425 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-500 RINFUZ 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
BRAŠNO
T-850 225 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
GOTOVA JELA
GOVEĐI GULAŠ 400g lim.lo poklopac 1000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom
JEČAM
STOČNI DŽAKIRAN ROD 2022. 35 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
JEČAM
STOČNI RINFUZ ROD 2022. 30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
KRUPICA
PŠENIČNA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2021. 720 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2022. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
LUCERKA
ROL BALE 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
MED
BAGREMOV 1 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
MED
LIPA 1 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
MED
LIVADSKI 1 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
MED
SUNCOKRETOV 1 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
MESNE PRERAĐEVINE
GOVEĐI NAREZAK 150g 1000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESNE PRERAĐEVINE
MESNI NAREZAK LIMENKA 150g 1000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESNE PRERAĐEVINE
PAŠTETA JETRENA LIMENKA 150g 1000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom
MESO
JUNEĆE KOMPENZIRANO 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJETINA F.O. 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
MESO
SVINJSKE POLUTKE 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
OVAS-ZOB
MERKANTILNI RINFUZ ROD 2022. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POGAČA
SOJINA-RINFUZ 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
CELER 10 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KROMPIR BELI 10,20 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
KUPUS 12 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
LUK CRNI 10,30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
PAPRIKA 12 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
PARADAJZ 0,30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
PAŠTRNAK 2 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
PERŠUN 2 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
POVRĆE
ŠARGAREPA 2,30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2022. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2022.(protein min.11) 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2022.(protein min.13) 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2022.(protein min.14) 90 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
RINFUZNA ROBA
MAK 4 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
RINFUZNA ROBA
SUNCOKRET GRICKO 30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - JEČAM
JEČAM LG-CAPRICORN 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - JEČAM
JEČAM PASO 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - JEČAM
JEČAM ZANZIBAR 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - PŠENICA
PŠENICA ADORA 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - PŠENICA
PŠENICA IKONA 2S 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - PŠENICA
PŠENICA KWS BASMATI 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - PŠENICA
PŠENICA KWS ULTIM 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - PŠENICA
PŠENICA KWS ZEPHYR 25/1 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - PŠENICA
PŠENICA LG-ASCONA 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - PŠENICA
PŠENICA LIDEA MONTECRISTO 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - RAŽ
RAŽ INSPECTOR 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SEMENSKA ROBA - TRITIKALE
TRITIKALE TRIAMO 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SLAMA
PŠENIČNA 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2021. 375 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJA ZRNO
MERKANTILNA ROD 2021. (UZ OBRAČUN KVALITETA) 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
OBRENOVAC,42% PROTEINA
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
OBRENOVAC,44% PROTEINA
DOMAĆA RINFUZ 100 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SOJINA SAČMA
ŠID
DOMAĆA RINFUZ 200 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNI KVASAC
HIDROLIZNI
RUSIJA 21 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
STOČNO BRAŠNO
PŠENIČNO DŽAKIRANO 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI HOLŠTAJN >500kg 7 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
BIKOVI SIMENTALCI >500kg 15 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
ZA KLANJE
OVCE 10 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD IZ OTKUPA 20 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
PRASAD MINI FARMA 130 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 100 kom **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ŠID
DOMAĆA RINFUZ 400 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
SUNCOKRETOVA SAČMA
ZRENJANIN
DOMAĆA RINFUZ 50 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJANA REPICA
MERKANTILNA RINFUZ ROD 2022. 25 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
ULJANA REPICA
MERKANTILNA RINFUZ ROD 2022. 40 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - AN
AN RUSIJA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - AN
AN RUSIJA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - AN
AN RUSIJA BB 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - AN
AN RUSIJA BB 50 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NP
NP 20x20x0 RUSIJA 25/1 150 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NP
NP 20x20x0 RUSIJA 25/1 150 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NP
NP 20x20x0 RUSIJA BB 100 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NP
NP 20x20x0 RUSIJA BB 100 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 10x26x26 RUSIJA BB 25 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 10x26x26 RUSIJA BB 25 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 75 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 15x15x15 RUSIJA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 15x15x15 RUSIJA BB 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 15x15x15 RUSIJA BB 50 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 6x24x12 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 6x24x12 ELIXIR ZORKA 25/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 6x24x12 ELIXIR ZORKA BB 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 6x24x12 ELIXIR ZORKA BB 50 tona **** euro/tona **** euro/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 8x20x30 RUSIJA 50/1 50 tona **** dinar/tona **** dinar/tona
VEŠTAČKO ĐUBRIVO - NPK
NPK 8x20x30 RUSIJA 50/1 50 tona **** euro/tona **** euro/tona
VOĆE
BRESKVA 0,30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
VOĆE
KRUŠKE 40 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
VOĆE
ŠLJIVA 20,30 tona **** dinar/kg **** dinar/kg
ŽIVINA
JEDNODNEVNI PILIĆI-TEŠKA LINIJA 600000 kom **** dinar/kom **** dinar/kom
Napomene: Cene su izražene bez PDV-a. Pregled je dat na osnovu oglašenih ponuda i cena postavljenih od strane oglašivača u informacionom sistemu Info tim logistike i stoga treba imati u vidu i napomene date u odeljku dnevni oglasi. Svi podaci su dati u informativne svrhe, ne u svrhe savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih oglašenih ponuda.

Izveštaj cena

Datum Poruka
23.09.2022 PONUDJENE...
23.09.2022 PONUDJENE...
22.09.2022 PONUDJENE...
21.09.2022 PONUDJENE...
20.09.2022 PONUDJENE...
16.09.2022 PONUDJENE...
16.09.2022 PONUDJENE...
15.09.2022 PONUDJENE...
14.09.2022 PONUDJENE...
13.09.2022 PONUDJENE...
09.09.2022 PONUDJENE...
09.09.2022 PONUDJENE...
08.09.2022 PONUDJENE...
07.09.2022 PONUDJENE...
06.09.2022 PONUDJENE...
02.09.2022 PONUDJENE...
01.09.2022 PONUDJENE...
31.08.2022 PONUDJENE...
30.08.2022 PONUDJENE...
29.08.2022 PONUDJENE...
26.08.2022 PONUDJENE...
25.08.2022 PONUDJENE...
24.08.2022 PONUDJENE...
23.08.2022 PONUDJENE...
22.08.2022 PONUDJENE...

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 27.12.2021.-31.12.2021. 31.12.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 27.12.2021.-31.12.2021. 31.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 20.12.2021.-24.12.2021. 24.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 20.12.2021.-24.12.2021. 24.12.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 20.12.2021.-24.12.2021. 24.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 13.12.2021.-17.12.2021. 17.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 13.12.2021.-17.12.2021. 17.12.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 13.12.2021.-17.12.2021. 17.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 06.12.2021.-10.12.2021. 10.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 06.12.2021.-10.12.2021. 10.12.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 06.12.2021.-10.12.2021. 10.12.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 29.11.2021.-03.12.2021. 03.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 29.11.2021.-03.12.2021. 03.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 29.11.2021.-03.12.2021. 03.12.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 22.11.2021.-26.11.2021. 26.11.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 22.11.2021.-26.11.2021. 26.11.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 22.11.2021.-26.11.2021. 26.11.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 15.11.2021.-19.11.2021. 19.11.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 15.11.2021.-19.11.2021. 19.11.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 15.11.2021.-19.11.2021. 19.11.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 08.11.2021.-12.11.2021. 12.11.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 08.11.2021.-12.11.2021. 12.11.2021
OGLAŠENE CENE IZ BIH ZA PERIOD 08.11.2021.-12.11.2021. 12.11.2021
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 01.11.2021.-05.11.2021. 05.11.2021
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 01.11.2021.-05.11.2021. 05.11.2021