1 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA OGLAŠENE CENE
Roba Tip Količina Cena od Cena do
ROBA OGLAŠENE CENE
Roba Tip Količina Cena od Cena do
Napomene: Cene su izražene bez PDV-a. Pregled je dat na osnovu oglašenih ponuda i cena postavljenih od strane oglašivača u informacionom sistemu Info tim logistike i stoga treba imati u vidu i napomene date u odeljku dnevni oglasi. Svi podaci su dati u informativne svrhe, ne u svrhe savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih oglašenih ponuda.

Izveštaj cena

Datum Poruka
24.09.2021 OGLASENE...
23.09.2021 OGLASENE...
22.09.2021 OGLASENE...
21.09.2021 OGLASENE...
20.09.2021 OGLASENE...
17.09.2021 OGLASENE...
16.09.2021 OGLASENE...
15.09.2021 OGLASENE...
14.09.2021 OGLASENE...
13.09.2021 OGLASENE...
10.09.2021 OGLASENE...
09.09.2021 OGLASENE...
08.09.2021 OGLASENE...
07.09.2021 OGLASENE...
06.09.2021 OGLASENE...
03.09.2021 OGLASENE...
02.09.2021 OGLASENE...
01.09.2021 OGLASENE...
31.08.2021 OGLASENE...
30.08.2021 OGLASENE...
27.08.2021 OGLASENE...
26.08.2021 OGLASENE...
25.08.2021 OGLASENE...
24.08.2021 OGLASENE...
23.08.2021 OGLASENE...

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
OGLAŠENE CENE ZA PREHRANU ZA PERIOD 04.05.2020.-08.05.2020. 08.05.2020
OGLAŠENE CENE ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 04.05.2020.-08.05.2020. 08.05.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 27.04.2020.-30.04.2020. 30.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 27.04.2020.- 30.04.2020 30.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 27.04.2020.- 30.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 30.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 21.04.2020.-24.04.2020. 24.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 21.04.2020.- 24.04.2020 24.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 21.04.2020.-24.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 24.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 13.04.2020.-16.04.2020. 16.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 13.04.2020.- 16.04.2020 16.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 13.04.2020.-16.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 16.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 06.04.2020.-10.04.2020. 10.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 06.04.2020.- 10.04.2020 10.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 06.04.2020.-10.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 10.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 30.03.2020.-03.04.2020. 03.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 30.03.2020.- 03.04.2020. 03.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 30.03.2020.-03.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 03.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 23.03.2020.-27.03.2020. 27.03.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 23.03.2020.- 27.03.2020. 27.03.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 23.03.2020.-27.03.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 27.03.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 16.03.2020.- 20.03.2020. 20.03.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 16.03.2020.-20.03.2020. 20.03.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 16.03.2020.-20.03.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 20.03.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 09.03.2020.-13.03.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 14.03.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 09.03.2020.-13.03.2020. 14.03.2020