FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 09.06.2024 DO 16.06.2024

Fjučers ugovor predstavlja obavezu da se kupi ili proda određena roba, kao što je npr. žito, određenog dana, po unapred određenoj ceni.
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.

Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
EUR117.067117.068117.418117.077117.08
HUF29.938829.792229.693129.607529.4905
USD108.839108.699109.328108.344109.013
Izvor: Narodna Banka Srbije

Fjučers cena Kukuruz Mađarska (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Kukuruz Jul 2024-196.92195.95194.72194.72193.95--
Kukuruz Novembar 2024-190.53189.59188.40188.40187.65--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Uljana repica Avgust 2024-468.75469.75465468.25468--
Uljana repica Novembar 2024-478.25479.25473.5476.75475.75--
Uljana repica Februar 2025-482.5483477.5481.25479.75--
Uljana repica Maj 2025-483.5482.75477480479.25--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Kukuruz Avgust 2024-217218214.75213.25211.5--
Kukuruz Novembar 2024-215.5217213.75212.5211--
Kukuruz Mart 2025-220221.75218.5217.25216--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Pšenica Septembar 2024-239246.5240238.5236.75--
Pšenica Decembar 2024-247.25254247.75246244.75--
Pšenica Mart 2025-249255.75249.75248247.25--
Pšenica Maj 2025-249.25256.25249.75248.75247.75--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Kukuruz Jul 2024-166.02164.27166.79166.28164.95--
Kukuruz Septembar 2024-167.63165.74167.74168.09167.51--
Kukuruz Decembar 2024-172.03169.82172.13172.76172.36--
Kukuruz Mart 2025-176.41174.14176.39176.48176.39--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Soja zrno Jul 2024-405.96402.92401.84403.14403.56--
Soja zrno Avgust 2024-403.91400.19398.36399.39399.66--
Soja zrno Septembar 2024-395.65392.00390.70392.25392.20--
Soja zrno Novembar 2024-396.06393.16392.40393.21393.30--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Sojina sačma Jul 2024-378.78366.93369.80374.48378.11--
Sojina sačma Avgust 2024-369.86360.21360.46362.95365.48--
Sojina sačma Septembar 2024-365.04356.28355.94357.74359.02--
Sojina sačma Oktobar 2024-364.02356.48356.04357.13357.90--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Sojino ulje Jul 2024-889.77900.90896.02895.03896.63--
Sojino ulje Avgust 2024-894.48905.81900.12899.72901.14--
Sojino ulje Septembar 2024-895.71906.22900.74901.35901.96--
Sojino ulje Oktobar 2024-895.30903.76898.89901.14899.92--
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)

09.06.202410.06.202411.06.202412.06.202413.06.202414.06.202415.06.202416.06.2024
Pšenica Jul 2024-208.79213.22211.16209.32209.58--
Pšenica Septembar 2024-216.72219.92217.59215.37214.98--
Pšenica Decembar 2024-226.55228.24225.87223.19222.44--
Pšenica Mart 2025-233.80234.45231.82228.29228.05--
Izvor: Barchart Euronext

BERZA MILANO ZA PERIOD OD 14.05.2024 DO 16.06.2024

Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR

 14.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.2024
EUR117,12117,11117,12117,09117,07
Izvor: Narodna Banka Srbije

Soja zrno berza Milano (EUR/t)

 14.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.2024
SOJA ZRNO - Min. cena481,00494,00489,00479,00479,00
SOJA ZRNO - Max. cena485,00495,00490,00480,00480,00
SOJA ZRNO - Avg. cena483,00494,50489,50479,50479,50
Izvor: Granaria Milano

Pšenica berza Milano (EUR/t)

 14.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.2024
PŠENICA - Min. cena231,00235,00242,00242,00242,00
PŠENICA - Max. cena234,00238,00245,00245,00245,00
PŠENICA - Avg. cena232,50236,50243,50243,50243,50
Izvor: Granaria Milano

Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)

 14.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.2024
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena300,00300,00300,00303,00303,00
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena312,00312,00312,00315,00315,00
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena306,00306,00306,00309,00309,00
Izvor: Granaria Milano

Sojina sačma berza Milano (EUR/t)

 14.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.2024
SOJINA SAČMA - Min. cena497,00497,00490,00467,00472,00
SOJINA SAČMA - Max. cena500,00500,00493,00470,00475,00
SOJINA SAČMA - Avg. cena498,50498,50491,50468,50473,50
Izvor: Granaria Milano

Kukuruz berza Milano (EUR/t)

 14.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.2024
KUKURUZ - Min. cena232,00236,00240,00240,00235,00
KUKURUZ - Max. cena240,00244,00244,00244,00240,00
KUKURUZ - Avg. cena236,00240,00242,00242,00237,50
Izvor: Granaria Milano
Dokument Datum postavljanja
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 08.04.2019.-19.04.2019. 20.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 18.04.2019. 19.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 17.04.2019. 18.04.2019
BERZA MILANO ZA 16.04.2019. 17.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 16.04.2019. 17.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 15.04.2019. 16.04.2019
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 01.04.2019.-12.04.2019. 13.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 11.04.2019. 12.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 10.4.2019. 11.04.2019
BERZA MILANO ZA 09.04.2019. 11.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 09.04.2019. 10.04.2019
SVETSKE BERZE 08.04.2019. 09.04.2019
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 25.03.2019.-05.04.2019. 06.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 04.04.2019. 05.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 03.04.2019. 04.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 02.04.2019. 03.04.2019
BERZA MILANO ZA 02.04.2019. 03.04.2019
SVETSKE BERZE ZA 01.04.2019. 02.04.2019
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 18.03.2019.-29.03.2019. 29.03.2019
SVETSKE BERZE ZA 28.03.2019. 29.03.2019
SVETSKE BERZE ZA 27.03.2019. 28.03.2019
SVETSKE BERZE ZA 26.03.2019. 27.03.2019
SVETSKE BERZE ZA 25.03.2019. 26.03.2019
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 11.03.2019-22.03.2019. 23.03.2019
SVETSKE BERZE ZA 21.03.2019. 22.03.2019