Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS  za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2019. godini. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2019. godini. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS  za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2019 godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2019 godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2019 godini. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS   za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2019. godini. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: maksimalan iznos kredita 40.000 evra, minimalni iznos kredita 10.000 evra, grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata - rok otplate 36 meseci, - otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS  za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov.

Pokrajinski fond za poljoprivredu raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u  govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019 godini

Pokrajinski fond za poljoprivredu raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019 godini

Pokrajinski fond za poljoprivredu raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019 godini. Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda,ovaca, koza, svinja.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda  u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2019. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2019. godini. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

GRAD NOVI SAD RASPISAO JE JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGA USLUGA SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

GRAD NOVI SAD RASPISAO JE JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGA USLUGA SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

GRAD NOVI SAD RASPISAO JE JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGA USLUGA SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA. Skladištari moraju da imaju skladišni prostor kapaciteta najmanje 750 tona, kao i da mogu da transportuju poljoprivredne proizvode sa poljoprivrednih površina. Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za vršenje usluge skladištenja poljoprivrednih proizvoda. Zainteresovani skladištari moraju ispunjavati uslov da poseduju rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata za delatnost skladištenja poljoprivrednih proizvoda i da ispunjavaju određene tehnološke karakteristike. Tokom skladištenja moraju da ispune minimalne zahtevane uslove. Između ostalog da je skladišni prostor kapaciteta najmanje 750 tona, i da ima odgovarajuću opremu za prijem, skladištenje i iskladištenje poljoprivrednih proizvoda. Takođe da može da izvrši transport poljoprivrednih proizvoda u toku žetve ili berbe sa poljoprivrednih površina sa kojih se skidaju usevi. Rok za dostavljanje ponuda je 29. mart do 15 časova.