P R A V I L N I K O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

IZMENJEN JE PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA, Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.14, kolona M1, broj: „0,050” zamenjuje se brojem: „0,25”.

ZAKLJUČAK VLADE O NATURALNOJ RAZMENI SEMENSKE PŠENICE

NA OSNOVI ČL. 5 ST.1 I 2 I ČL. 11 ST.1 ZAKONA O ROBNIM REZERVAMA VLADA DONOSI ZAKLJUČAK DA JE SAGLASNA DA REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE IZVRŠI NATURALNU RAZMENU SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2016. I 2017. SA FIZIČKIM LICIMA, ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA, OVLAŠĆENIM SKLADIŠTARIMA I OSTALIM PRAVNIM LICIMA

KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2016. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne). Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku košnica i opreme za pčelarstvo u 2016. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih košnica i opreme za pčelarstvo. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2016. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2016. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2016 godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2016 godini. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2016. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2016 godini.Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANJE OSIGURANJA USEVA, PLODOVA VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I RASADNIKA OPŠTINE BAČ

Sufinansiraće se premija osiguranja u iznosu od 50% od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja, ako je podnosilac zahteva kod društva za osiguranje osigurao useve i plodove od rizika umanjenja prinosa i rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava i to do 5ha veličine poseda (sufinansira se maksimalno 5ha).Pravo na subvencije imaju fizička i pravna lica na teritoriji opštine Bač.