Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekta za finansiranje iz sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022.godini

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekta za finansiranje iz sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022.godini

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekta za finansiranje iz sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022.godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekta za finansiranje iz sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godine

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekta za finansiranje iz sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godine

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekta za finansiranje iz sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 89. Međunardonom poljoprivrednom sajmu koji će biti održan od 21. do 27.05.2022. godine na „Novosadskom sajmu“

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 89. Međunardonom poljoprivrednom sajmu koji će biti održan od 21. do 27.05.2022. godine na „Novosadskom sajmu“

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 89. Međunardonom poljoprivrednom sajmu koji će biti održan od 21. do 27.05.2022. godine na „Novosadskom sajmu“-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

KONKURS za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

KONKURS  za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u  2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani