KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2016. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2016 godini.Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANJE OSIGURANJA USEVA, PLODOVA VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I RASADNIKA OPŠTINE BAČ

Sufinansiraće se premija osiguranja u iznosu od 50% od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja, ako je podnosilac zahteva kod društva za osiguranje osigurao useve i plodove od rizika umanjenja prinosa i rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava i to do 5ha veličine poseda (sufinansira se maksimalno 5ha).Pravo na subvencije imaju fizička i pravna lica na teritoriji opštine Bač.

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA OPŠTINE BAČ

Sredstva budžetskog Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Bač su namenjena za nabavku mehanizacije i opreme za setvu, sadnju i zaštitu bilja i navodnjavanje / odvodnjavanje za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju ( uklljučujući i proizvodnju rasada i cvećarstvo)na otvorenom polju; nabavka mehanizacije za voćarsko vinogradarsku proizvodnju ( nabavka preciznih mašina za setvu, mašina za rasađivanje rasada, visokokvalitetnih prskalica ili atomizera za zaštitu od bolesti korova i štetočina, nabavka sistema sa mikroprskalicama za zaštitu voćnjaka vinograda i rasadnika od izmrzavanja, nabavka protivgradnih mreža i prateće opreme; nabavka sistema kap po kap,nabavka plastičnih folija agrotekstila i prskalica za navodnjavanje), izgradnja staklenika i nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru(nabavka konstrukcije za plastenike i staklenike, visokokvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija za plastenike, sisteme za zagrevanje plastenika, sisteme za veštačko osvetljenje, sisteme za navodnjavanje i đubrenje vodotopivim đubrivima i stolova za proizvodnju rasada) za staklenike i plastenike i opreme za stočarstvo (hranilice, pojilice, muzilice i dr)

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE – GOVEDARSTVA I SVINJARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Senta („Službeni list opštine Senta”, br. 4/2013), a na predlog Komisije za razvoj poljoprivrede opštine Senta predsednik opštine Senta dana 15.08.2016. godine raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE – GOVEDARSTVA I SVINJARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI I CILJ DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava je finansijska pomoć za pokriće troškova reproduktivnog materijala za veštačko osemenjavanje i o izvršenim veterinarskim uslugama držaoca mlečnih krava (goveda) i krmača (svinja) radi poboljšanja, odnosno očuvanja osobina domaćih životinja vodeći računa o njihovoj vitalnosti na teritoriji opštine Senta u 2016. godini.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE – PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Senta („Službeni list opštine Senta”, br. 4/2013), a na predlog Komisije za razvoj poljoprivrede opštine Senta predsednik opštine Senta dana 15.08.2016. godine raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE – PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI I CILJDODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava je subvencionisanje dela troškova kupovine visoko kvalitetnih matica i pčelnih rojeva, nabavka novih košnica i nove opreme za pčelarstvo na teritoriji opštine Senta u 2016. godini

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - OVČARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Senta („Službeni list opštine Senta”, br. 4/2013), a na predlog Komisije za razvoj poljoprivrede opštine Senta predsednik opštine Senta dana 15.08.2016. godine raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - OVČARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI I CILJDODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava je finansijska pomoć za pokriće troškova nabavke kvalitetnih priplodnih rasnih ovnova radi poboljšanja, odnosno očuvanja osobina domaćih životinja vodeći računa o njihovoj vitalnosti na teritoriji opštine Senta u 2016. godini.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - RATARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Senta („Službeni list opštine Senta”, br. 4/2013), a na predlog Komisije za razvoj poljoprivrede opštine Senta predsednik opštine Senta dana 15.08.2016. godine raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - RATARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI I CILJDODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava je finansijska pomoć za pokriće dela troškova kupovine semena hibridnog kukuruza, semena hibridnog suncokreta, semena soje, sistemičnog fungicida za suzbijanje bolesti kod ozime pšenice i ječma i prirodnih sredstava za rast biljaka poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Senta u 2016. godini.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE RURALNE EKONOMIJE KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

K O N K U R S O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U 2016. GODINI

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to: 1. za izgradnju, dogradnju,adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje turizam; 2.za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisimima kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata; 3.za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica.