GARANCIJE PO PROGRAMU FONDA

Pravo na izdavanje garancija Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak i to: • privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća; • privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.

INVESTICIONI KREDITI-PRAVNA LICA PO PROGRAMU FONDA

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak i to: - privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća - privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%. Ukupna zaduženost privrednog subjekta kod Fonda za razvoj, sa svim njegovim povezanim licima (pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno) može biti maksimalno do 200.000.000,00 RSD.

KRATKOROČNI KREDITI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE PO PROGRAMU FONDA

Kratkoročni krediti se odobravaju privrednim subjektima, za povremena obrtna sredstva za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede. Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima: - kamatna stopa je 2,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu na dan uplate, - rok otplate je od 3 do 12 meseci - iznos vraćenog kredita ne može biti manji od nominalnog iznosa dodeljenog kredita Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 2.000.000,00 RSD, a maksimalan 100.000.000,00 RSD, po kalendarskoj godini.

KREDITI ZA MIKRO, MALA, SREDNJA I VELIKA PRAVNA LICA ZA ODRŽAVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI PO PROGRAMU FONDA

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak i to: - privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća;, - privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40% Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za: - Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; - Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; - Promet nafte i naftnih derivata

START-UP KREDITI PO PROGRAMU FONDA ZA PRAVNA LICA

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u relevantnom registru najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Krediti se odobravaju za izgradnju/ dogradnju/ rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/kupovinu poslovnog prostora/proizvodnih, industrijskih objekata, kupovinu opreme (ne starije od pet godina), kupovinu zemljišta, osnovnog stada, zasada, opreme za poljoprivrednu proizvodnju (plastenik, protivgradna zaštita, sistemi za zalivanje i dr.) i trajnih obrtnih sredstava ( za repromaterijal). Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti. Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice protiv koga se ne vodi istražni i/ili krivični postupak i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela, do 60 godina starosti. Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava. Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za: -Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; -Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; - Promet nafte i naftnih derivata.

START-UP KREDITI PO PROGRAMU FONDA ZA PREDUZETNIKE

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice protiv koga se ne vodi istražni i/ili krivični postupak i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela, do 60 godina starosti. Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava. Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za: - Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; - Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; - Promet nafte i naftnih derivata.

KREDITI ZA PREDUZETNIKE PO PROGRAMU FONDA

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u relevantnom registru na području Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom. Ukupna zaduženost privrednog subjekta kod Fonda za razvoj, sa svim njegovim povezanim licima (pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno) može biti maksimalno do 200.000.000,00 RSD, uključujući i iznos kredita koji su predmet odobravanja.

Uslovi i sadržaj potrebne dokumentacije za odobrenje reprograma po Programu Fonda

Korisnik kredita koji traži reprogramiranje svojih obaveza mora imati minimum 5 zaposlenih, ukoliko je razvrstan kao mikro pravno lice ili je preduzetnik. Ostali korisnici kredita moraju imati minimalan broj zaposlenih u skladu sa razvrstavanjem definisanim Zakonom o računovodstvu i to: -mala pravna lica - prosečan broj zaposlenih veći od 10 -srednja pravna lica - prosečan broj zaposlenih veći od 50 -velika pravna lica - prosečan broj zaposlenih minimum 250

KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ZA PRAVNA LICA PO PROGRAMU FONDA

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak i to: - privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća, - privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%. Ukupna zaduženost privrednog subjekta kod Fonda za razvoj, sa svim njegovim povezanim licima (pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno) može biti maksimalno do 200.000.000,00 RSD.