JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2016. godinu, Projekat 4007 Energetski održive farme, konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U ZALIVNIM SISTEMIMA

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2016. godinu, Projekat 4009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima, konto 454- subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

KONKURS za  dodelu  bespovratnih  sredstava  kojima  će  se  sufinansirati  programske  aktivnosti  udruženja  građana u 2016.  godini na  teritoriji AP Vojvodine

Cilj  konkursa  jeste  podrška  radu  udruženja  građana  čija  je  aktivnost usmerena  na  podsticanje  razvoja  i  unapređivanje  poljoprivredne  i  stočarske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet  konkursa  jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za  sufinansiranje: programskih  aktivnosti  udruženja  građana  i  poboljšanje  uslova  rada udruženja građana. Sredstva  ovog  konkursa  ne  mogu  se  koristiti  za  finansiranje  troškova organizovanja  i  održavanja  lokalno  tradicionalnih  manifestacija,  kao  i  izložbi stoke. Ukupan  iznos  bespovratnih  sredstava  koji  se  dodeljuje  po  ovom  konkursu  – 5.000.000,00 dinara.

P R A V I L N I K O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije ”, broj 15/16 od 25. februara 2016. godine.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI

I. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini (u daljem tekstu: Konkurs), jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva. Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju, prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, grožđa i povrća.

K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2016. GODINI

1. Cilj i predmet konkursa Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u pokrajini Vojvodini u 2016. godini. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanje govedarskih farmi, opremanje svinjarskih farmi, opremanje ovčarskih farmi, opremanje kozarskih farmi, opremanje živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavka opreme za izđubravanje.

K O N K U R S za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine” i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini (u daljem tekstu: Konkurs) za sredstva do 590.000.000,00 dinara. Pravo i uslovi za učešće na Konkursu: Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) s teritorije AP Vojvodine, koje pristupaju radovima na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za sufinansiranje – do 55% od ukupne vrednosti radova – obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat). Preostala sredstva obezbeđuju lokalne samouprave.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI

I. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini jeste sufinansiranje investicija radi podizanja tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača, sušara, nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, preradu uljarica, novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. II. NAMENA SREDSTAVA Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1. opremanje hladnjača; 2. nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća; 3. opremanje sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje; 4. nabavku opreme za preradu uljarica; 5. nabavku novih pčelinjih društava; 6. nabavka opreme za pčelarstvo.

Finansijska podrška za Start-up

Finansijska podrška je namenjena nezaposlenim licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim preduzećima koja su registrovana u APR-u najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za nabavku opreme, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje poslovnog prostora. Za nabavku trajnih obrtnih sredstava može se koristiti 20% ukupnih finansijskih sredstava. Podrška obuhvata kombinaciju 30% bespovratnih sredstava i 70% kredita Fonda za razvoj, kao i nefinansijsku podršku kroz standardni set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija – edukacija i pomoć pri izradi biznis plana.