UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške proizvođačima šećerne repe

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške proizvođačima šećerne repe

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške proizvođačima šećerne repe-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka

Odluka o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka

Odluka o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine

Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine

Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 53. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 17 – 19. 11. 2022. godine na „Novosadskom sajmu“

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 53. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 17 – 19. 11. 2022. godine na „Novosadskom sajmu“

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 53. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 17 – 19. 11. 2022. godine na „Novosadskom sajmu“ -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022 godine

Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022 godine

Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022 godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani