MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA  raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM raspisao je Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 10. Međunarodnom sajmu vina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM raspisao je Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 10. Međunarodnom sajmu vina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM raspisao je Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 10. Međunarodnom sajmu vina, koji će se održati u periodu od 21.-24.02.2019. godine. u sklopu 41. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.

MINISTARSTVO PRIVREDE raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

MINISTARSTVO PRIVREDE raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

MINISTARSTVO PRIVREDE raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini. Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je  PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA

Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada

Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada

Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada. Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja, koji je objavljen krajem prošle nedelje, po prvi put se uvodi početni rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj po ovoj meri. Zahtevi će se od ove godine podnositi od 1.maja do 31.avgusta.

Program Exchange 5 raspisao je Drugi poziv za pružanje tehničke podrške u procesu planiranja i programskog budžetiranja

Program Exchange 5 raspisao je Drugi poziv za pružanje tehničke podrške u procesu planiranja i programskog budžetiranja

Program Exchange 5 raspisao je Drugi poziv za pružanje tehničke podrške u procesu planiranja i programskog budžetiranja. U okviru Programa Exchange 5 objavljen je drugi poziv za izbor lokalnih samouprava za direktnu tehničku podršku za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja (očekivana je podrška za najmanje 4 LS). Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Veoma značajnu ulogu u pogledu teme ovog konkursa kao i za celu komponentu 2 Programa Exchange 5, ima i Sektor budžeta Ministarstva finansija (MFIN).

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA  raspisalo je konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA raspisalo je konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA raspisalo je konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture i sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, ako se tim projektima obezbeđuje

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA raspisalo je Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA raspisalo je Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA raspisalo je Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2019. godini do iznosa 60.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Kompanija Filip Moris i organizacija ENECA raspisuju konkurs Pokreni se za posao. Rok za konkurisanje 31.03.2019.

Kompanija Filip Moris i organizacija ENECA raspisuju konkurs Pokreni se za posao. Rok za konkurisanje 31.03.2019.

Kompanija Filip Moris i organizacija ENECA raspisuju konkurs Pokreni se za posao. Rok za konkurisanje 31.03.2019. Program „Pokreni se za posao” su 2009. godine pokrenule kompanija Filip Moris i organizacija ENECA, u želji da doprinesu smanjenju nezaposlenosti u Srbiji i podstaknu preduzetništvo u našoj zemlji.