Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022.g

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022.g

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022.g-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Izmena odluke br.1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godine

Izmena odluke br.1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godine

Izmena odluke br.1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti u 2022.godini

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti u 2022.godini

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti u 2022.godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu

Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu

Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dodelu kredita za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani