Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2023.godini

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2023.godini

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2023.godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte maka (Papaver somniferum L.)

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte maka (Papaver somniferum L.)

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte maka (Papaver somniferum L.)-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Spisak kontrolnih organizacija ovlašćenih za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2023. godinu

Spisak kontrolnih organizacija ovlašćenih za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2023. godinu

Spisak kontrolnih organizacija ovlašćenih za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2023. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja

Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja

Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani