Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza

Kroz Program promocije izvoza, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada.

Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Podrška za otvaranje novih radnih mesta

Program se odnosi na podsticanje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Visina podrške tzavisi od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, broja novozaposlenih i iznosa investicije.UREDBA o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija: • Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, u skladu sa Uredbom • Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje, aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih društava u teškoćama • Rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

(Objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 16/17 od 2. marta 2017. godine)Pravo prečeg zakupa ostvaruje se u postupku koji sprovodi jedinica lokalne samouprave raspisivanjem javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici jedinice lokalne samouprave, a može se objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja. Javni poziv iz stava 1. ovog člana raspisuje se do 30. juna tekuće godine, a prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine jedinici lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. Pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture imaju prednost prilikom opredeljivanja površine poljoprivrednog zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, sa periodom zakupa koji može da bude do 30 godina, a za ribnjake i vinograde 40 godina, ako su isunjeni svi uslovi propisani zakonom i ovim pravilnikom.

OPŠTINA ČAJETINA PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE ČAJETINA ZA 2017. GODINU

-Javni poziv za kreditnu podršku -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres organske proizvodnje -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres polise osiguranja poljoprivrednih useva i životinja -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres računa za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres reproduktivnog materijala (osemenjavanje krava) -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres računa za nabavku koncentrovane stočne hrane za uvećanje stada iz sopstvenog podmlatka

JAVNI POZIV ZA POVERAVANJE NA ČUVANJE PRIPLODNIH JUNICA IZ GRADSKIH ROBNIH REZERVI GRADA KRAGUJEVCA

Pozivaju se odgajivači goveda, čije je prebivalište i seosko gazdinstvo na istoj adresi na teritoriji grada Kragujevca, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice simentalske rase iz gradskih robnih rezervi. Odgajivač kome će biti poverena na čuvanje i uzgoj prilodna junica iz gradskih robnih rezervi u obavezi je da se razduži prvim ženskim potomkom poverenog grla, a najkasnije u roku od pet godina od poveravanja grla. Kada odgajivač izmiri obavezu prema gradskim robnim rezervama, predajom priplodne junice, postaje vlasnik preuzetog grla i njenog potomstva. Rok za podnošenje zahteva je od dana raspisivanja javnog poziva do 24.03. 2017.godine.

JAVNI POZIV NOSIOCIMA POLJPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA KRAGUJEVCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREUZIMANJE MINERALNOG DJUBRIVA IZ GRADSKIH ROBNIH REZERVI

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva MAP (12:52) iz gradskih robnih rezervi. II Najmanja površina namenjena za setvu za koje se može preuzimati mineralno đubrivo je 1 hektar. Površina za koju se može prijaviti nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne može biti veća od površine navedene u strukturi poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu. Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se može preuzeti po javnom pozivu je od 100 do 150 kilograma po hektaru. III Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji preuzmu mineralno đubrivo iz gradskih robnih rezervi, u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu najkasnije do 31.08.2018. godine, u paritetu 1 kg mineralnog đubriva : 3,5 kg merkantilne pšenice.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA, ZA NABAVKU PRENOSNE OPREME ZA MUŽU, NOVE PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE, ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA VOĆA 

Gradsko veće na današnjoj sednici donelo je odluku o objavljivanju tri javna poziva za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima na teritoriji grada Kragujevca.

PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.05.2017.godine. Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća. Sredstva za podršku investicija prema Pravilniku i po Konkursu dodeljuju se bespovratno. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do70%odukupne vrednosti investicije. Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 490.000,00 dinara.

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.05.2017.godine. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za nabavku: 1. konstrukcija za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična); 2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekta zaštićenog prostora; 3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote; 4. mreže za senčenje objekta; 5. sistema za navodnjavanje «kap po kap“, sistema za mikrokišenje; 6. instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage; 7. sistema za zagrevanje (na primer: sistemi za zagrevanje na biomasu kao energent,sistem cevi koji prolazi kroz redove biljaka, gasni kotlovi, kotlovi na čvrsto gorivo,kotlovi na pelet, toplotne pumpe).