Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dodelu kredita za za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2022. godini

Konkurs za dodelu kredita za za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova -koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Informator o radu Uprave za agrarna plaćanja

Informator o radu Uprave za agrarna plaćanja

Informator o radu Uprave za agrarna plaćanja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu

Odluka o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu

Odluka o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani