Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Obaveštenje o roku za realizaciju investicija po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće,grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini

Obaveštenje o roku za realizaciju investicija po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće,grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini

Obaveštenje o roku za realizaciju investicija po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće,grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Izmena odluke br. 5 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Izmena odluke br. 5 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Izmena odluke br. 5 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA O PREKIDU PRIJAVLJIVANJA, ZAINTERESOVANE ZA KUPOPRODAJU MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021. GODINE

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA O PREKIDU PRIJAVLJIVANJA, ZAINTERESOVANE ZA KUPOPRODAJU MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021. GODINE

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA O PREKIDU PRIJAVLJIVANJA, ZAINTERESOVANE ZA KUPOPRODAJU MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021. GODINE

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNJE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNJE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNJE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONOSI IZMENU I DOPUNU OBAVEŠTENJA ZAINTERESOVANIM O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONOSI IZMENU I DOPUNU OBAVEŠTENJA ZAINTERESOVANIM O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONOSI IZMENU I DOPUNU OBAVEŠTENJA ZAINTERESOVANIM O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.