PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI

PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Ciljevi programa su : - podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika; - podsticanje zapošljavanja; - podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja; Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI

Ovim pravilnikom određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine. Član 2. Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to: 1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 metara, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda; 2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, broj 84/15); 3) imaju broj zaposlenih manji od 100 na 1000 stanovnika, prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku u publikaciji Opštine i regioni u Republici Srbiji iz 2015. godine.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE

Ostali biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu: biljne masti, biljna ulja, masne kiseline, protektirane masti za ishranu preživara, sojin griz, sojino brašno, rogač i sojina melasa, koji moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 10 - Uslovi za kvalitet ostalih biljnih proizvoda po vrstama

UREDBU O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine, (u daljem tekstu: Srednjoročni program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se srednjoročni ciljevi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi, način i rokovi za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivani rezultati i način finansiranja savetodavnih poslova u poljoprivredi.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE - RAZMENA 12.600 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 7.000 TONA SEMENSKE PŠENICE

Predmet oglasa: je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2016. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura (u daljem tekstu: podsticaji), vrste podsticaja, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao, obrasci zahteva i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU STOČARSKU PROIZVODNJU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju (u daljem tekstu: podsticaji), vrste podsticaja, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja.