JAVNA NABAVKA MINERALNOG ĐUBRIVA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

Nabavka dobra – mineralnog đubriva, u vrednosti od 363.636.363,00 dinara bez PDV-a, odnosno 400.000.000,00 dinara sa PDV-om. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 24400000 - Đubriva i azotna jedinjenja

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2016. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE

KORISNICI PODSTICAJNIH SREDSTAVA: 1. Naučno–stručne manifestacije, vezane za oblast: poljoprivrede, preradu, sigurnost hrane i kvalitet proizvoda, organizovanje poljoprivrednih proizvođača kao i ruralni razvoj. Korisnici: obrazovne ustanove i naučno – istraživačke ustanove sa teritorije AP Vojvodine, korisnici budžetskih sredstava osnovani od strane Republike Srbije ili AP Vojvodine. 2. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj. Korisnici: - lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine - udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom, u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni). 3. Za lokalno–tradicionalne manifestacije sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i očuvanja proizvodnje lokalnih proizvoda. Korisnici: - lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine - udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, osim kulturno umetničkih društava.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji je važeći (iako je objavljen 2014. godine) sve dok se ne objavi novi pravilnik. Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine) definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti u : - Primarnoj proizvodnji biljnih kultura: žitarica,industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja,povrća,voća,grožđa i cveća. - Primarnoj stočarskoj proizvodnji:proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg),proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”,proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa),proizvodnja konzumne ribe,proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda. Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

BESPOVRATNA SREDSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2016. GODINU

PODSEĆAMO VAS NA BESPOVRATNA SREDSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2016. GODINU. Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji je važeći (iako je objavljen 2014. godine) sve dok se ne objavi novi pravilnik. Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2016. GODINU

Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava. Član 3. Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u poljoprivrednu proizvodnju kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: podsticaji za podizanje proizvodnih zasada), i to vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja, koji je odštampan uz Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa („Službeni glasnik RS”, br. 83/13 i 35/15) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom – Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

KONKURS za prijavu predloga programa i projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

Gradsko veće u Kragujevcu utvrdilo je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2016. godinu na području grada, čiji je cilj podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača, obezbeđivanje uslova za uravnotežen razvoj stočarstva, bolje korišćenje raspoloživih resursa, povećanje i stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava. Za te namene biće izdvojeno 24,7 miliona dinara. Veće je donelo i odluku i o objavljivanju konkursa za prijavu predloga programa i projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja za dodelu sredstava iz budžeta grada za 2017. godinu. Konkurs će biti otvoren do 30. aprila ove godine, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednom projektu je 300.000, a po programu 600.000 dinara.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Konkretne mere zdravstvene zaštite životinja, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.