KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ZA PRAVNA LICA PO PROGRAMU FONDA

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak i to: - privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća, - privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%. Ukupna zaduženost privrednog subjekta kod Fonda za razvoj, sa svim njegovim povezanim licima (pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno) može biti maksimalno do 200.000.000,00 RSD.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti (,,Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 88/11), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE

P R A V I L N I K O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE

Na osnovu člana 88. stav 6. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi P R A V I L N I K O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 20/16 od 3. marta 2016. godine

JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2016. godinu, Projekat 4007 Energetski održive farme, konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

JAVNI KONKURS za DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U ZALIVNIM SISTEMIMA

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2016. godinu, Projekat 4009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima, konto 454- subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

KONKURS za  dodelu  bespovratnih  sredstava  kojima  će  se  sufinansirati  programske  aktivnosti  udruženja  građana u 2016.  godini na  teritoriji AP Vojvodine

Cilj  konkursa  jeste  podrška  radu  udruženja  građana  čija  je  aktivnost usmerena  na  podsticanje  razvoja  i  unapređivanje  poljoprivredne  i  stočarske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet  konkursa  jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za  sufinansiranje: programskih  aktivnosti  udruženja  građana  i  poboljšanje  uslova  rada udruženja građana. Sredstva  ovog  konkursa  ne  mogu  se  koristiti  za  finansiranje  troškova organizovanja  i  održavanja  lokalno  tradicionalnih  manifestacija,  kao  i  izložbi stoke. Ukupan  iznos  bespovratnih  sredstava  koji  se  dodeljuje  po  ovom  konkursu  – 5.000.000,00 dinara.

P R A V I L N I K O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije ”, broj 15/16 od 25. februara 2016. godine.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI

I. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini (u daljem tekstu: Konkurs), jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva. Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju, prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, grožđa i povrća.

K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2016. GODINI

1. Cilj i predmet konkursa Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u pokrajini Vojvodini u 2016. godini. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanje govedarskih farmi, opremanje svinjarskih farmi, opremanje ovčarskih farmi, opremanje kozarskih farmi, opremanje živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavka opreme za izđubravanje.