K O N K U R S za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine” i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini (u daljem tekstu: Konkurs) za sredstva do 590.000.000,00 dinara. Pravo i uslovi za učešće na Konkursu: Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) s teritorije AP Vojvodine, koje pristupaju radovima na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za sufinansiranje – do 55% od ukupne vrednosti radova – obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat). Preostala sredstva obezbeđuju lokalne samouprave.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI

I. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini jeste sufinansiranje investicija radi podizanja tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača, sušara, nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, preradu uljarica, novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. II. NAMENA SREDSTAVA Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1. opremanje hladnjača; 2. nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća; 3. opremanje sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje; 4. nabavku opreme za preradu uljarica; 5. nabavku novih pčelinjih društava; 6. nabavka opreme za pčelarstvo.

Finansijska podrška za Start-up

Finansijska podrška je namenjena nezaposlenim licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim preduzećima koja su registrovana u APR-u najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za nabavku opreme, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje poslovnog prostora. Za nabavku trajnih obrtnih sredstava može se koristiti 20% ukupnih finansijskih sredstava. Podrška obuhvata kombinaciju 30% bespovratnih sredstava i 70% kredita Fonda za razvoj, kao i nefinansijsku podršku kroz standardni set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija – edukacija i pomoć pri izradi biznis plana.

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla Start-up

Projekat je namenjen razvoju ženskog, omladinskog i socijalnog preduzetništva, kao i preduzetništva u devastiranim područjima, odnosno namenjen je nezaposlenim licima iz navedenih grupa koja žele da pokrenu sopstveni posao. Paket podrške obuhvata: realizaciju obuka, bespovratna sredstva i mentorsko praćenje početnika u poslovanju. Ovim pristupom obezbeđujemo podizanje nivoa znanja nezaposlenih za pokretanje sopstvenog posla, obezbeđivanje sredstava za početak poslovanja, a mentorskim radom opstanak novoosnovanih privrednih subjekata. Realizacija obuka i mentorsko praćenje je organizovana u saradnji sa 15 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija na teritoriji Republike Srbije. Za realizaciju obuka za zainteresovane kandidate i mentorsko praćenje obezbeđeno je 10,000,000.00 RSD,  a za dodelu bespovratnih sredstava za početak poslovanja – obezbeđeno je 100,000,000.00 RSD.