NACIONALNA STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2016. DO 2021. GODINE

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 1/17od 6. januara 2017. godine).Vlada je donela strategiju za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine tematski je podeljena u pet celina, i to: 1) uvodna razmatranja sa osnovnim informacijama o strateškom, pravnom i institucionalnom okviru; 2) stanje objekata u kojima se posluje sa hranom životinjskog porekla; 3) dugoročni ciljevi i mere za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla; 4) mehanizmi za sprovođenje Nacionalne strategije; 5) akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR I OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 110/16 od 30. decembra 2016. godine). Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u registar i obrazac godišnjeg izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama jakog alkoholnog pića.

MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISUJE JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za: -izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isključivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora), -kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina),uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje - nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja -trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET AROMATIZOVANIH VINA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste enoloških postupaka i enoloških sredstava, način i postupak proizvodnje, kvalitet, označavanje, enološki postupci i enološka sredstva, način pakovanja, deklarisanja i obeležavanja aromatizovanih vina, nazivi oznaka geografskog porekla, način i postupak priznavanja i obeležavanja aromatizovanih vina sa oznakom geografskog porekla, sadržina zahteva, sadržina elaborata i ostali uslovi za priznavanje oznake geografskog porekla, kao i drugi zahtevi za proizvodnju i promet aromatizovanih vina.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 110/16 od 30. decembra 2016. godine - U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi (,,Službeni glasnik RS”, br. 111/15 i 9/16), posle člana 1. dodaje se član 1a,koji glasi:Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj najviše za 10.000 grla tovnih svinja.”.Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017.godine.