Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu podrške početnicima za započinjanje posla - Start Up

Program je namenjen fizičkim licima i privrednim subjektima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od dve godine, u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju poslovanja privrednih subjekata početnika, a koji će se baviti proizvodnjom, preradom i uslužnim delatnostima. Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije.Opšti cilj Programa je da kroz podršku otvaranju novih mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetničkih radnji, kao i podsticanje otvaranja novih radnih mesta, omogući unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške njihovom poslovanju i razvoju. Paket podrške obuhvata: realizaciju besplatnih obuka, dodelu bespovratnih sredstava i besplatnu uslugu mentoringa za Odabrane korisnike.

Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. objavila Javni poziv za učešće u Programu podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (u daljem tekstu: Programa). Cilj Programa je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).Kroz Program će se podržati sledeće aktivnosti: • poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa; • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda; • unapređenje postojećeg procesa proizvodnje; • otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju.  

Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu.Prihvatljive projektne aktivnosti: 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija); 2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda; 3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke; 4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže; 5. Marketing novog proizvoda.

Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

Za dodelu bespovratnih sredstava mogu da konkurišu klasteri, regionalne razvojne agencije, privredne komore, udruženja, fakulteti i instituti a koji mogu da konkurišu samostalno ili kao članovi Konzorcijuma. Druge organizacije koje se bave podrškom privredi (poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi i sl.), kao i privredna društva i preduzetnici kod kojih konsultantske aktivnosti predstavljaju pretežnu delatnost, mogu da konkurišu jedino kao članovi Konzorcijuma.

Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza

Kroz Program promocije izvoza, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada.

Razvojna agencija Srbije-KREIRAJ ŽIVOT - Podrška za otvaranje novih radnih mesta

Program se odnosi na podsticanje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Visina podrške tzavisi od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, broja novozaposlenih i iznosa investicije.UREDBA o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija: • Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, u skladu sa Uredbom • Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje, aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih društava u teškoćama • Rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

(Objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 16/17 od 2. marta 2017. godine)Pravo prečeg zakupa ostvaruje se u postupku koji sprovodi jedinica lokalne samouprave raspisivanjem javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici jedinice lokalne samouprave, a može se objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja. Javni poziv iz stava 1. ovog člana raspisuje se do 30. juna tekuće godine, a prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine jedinici lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. Pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture imaju prednost prilikom opredeljivanja površine poljoprivrednog zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, sa periodom zakupa koji može da bude do 30 godina, a za ribnjake i vinograde 40 godina, ako su isunjeni svi uslovi propisani zakonom i ovim pravilnikom.

OPŠTINA ČAJETINA PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE ČAJETINA ZA 2017. GODINU

-Javni poziv za kreditnu podršku -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres organske proizvodnje -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres polise osiguranja poljoprivrednih useva i životinja -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres računa za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres reproduktivnog materijala (osemenjavanje krava) -Javni poziv za podnošenje zahteva za regres računa za nabavku koncentrovane stočne hrane za uvećanje stada iz sopstvenog podmlatka

JAVNI POZIV ZA POVERAVANJE NA ČUVANJE PRIPLODNIH JUNICA IZ GRADSKIH ROBNIH REZERVI GRADA KRAGUJEVCA

Pozivaju se odgajivači goveda, čije je prebivalište i seosko gazdinstvo na istoj adresi na teritoriji grada Kragujevca, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice simentalske rase iz gradskih robnih rezervi. Odgajivač kome će biti poverena na čuvanje i uzgoj prilodna junica iz gradskih robnih rezervi u obavezi je da se razduži prvim ženskim potomkom poverenog grla, a najkasnije u roku od pet godina od poveravanja grla. Kada odgajivač izmiri obavezu prema gradskim robnim rezervama, predajom priplodne junice, postaje vlasnik preuzetog grla i njenog potomstva. Rok za podnošenje zahteva je od dana raspisivanja javnog poziva do 24.03. 2017.godine.