KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANJE OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I RASADNIKA

Konkurs se odnosi na poljoprivredna gazdinstva i pravna lica sa teritorije opštine Bač

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 –2020. godine, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje.

LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA I TROŠKOVA

LISTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LISTA PRIHVATLJIVIH ZEMALJA

JEDNOSTAVAN POSLOVNI PLAN

SLOŽEN POSLOVNI PLAN

ELEMENTI I POKAZATELJI KOJI SE KORISTE ZA PROCENU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PODNOSIOCA ZAHTEVA I PROJEKTA

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje.