PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIVREDI

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za: kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje, proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda, kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja, nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

O B A V E Š T E NJ E o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu

U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, donela Zaključak 05 br: 339-8521/2017 od 7. septembra 2017. godine, kojim je dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2017 i 2018 godine.

Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2017. godini za podršku organske proizvodnje

USLOVI: registrovano kao organski proizvođač PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole, najmanje od 20.000, a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA POPRAVKU ATARSKIH PUTEVA

USLOVI: nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva ili grupe poljoprivrednih proizvođača. PODSTICAJ: u visini 100% cene goriva i eventualnih troškova kolčenja puteva, u minimalnom iznosu od 10.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po podnosiocu prijave.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE

USLOVI: udruženje građana sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, a najviše do 60.000 dinara po podnosiocu prijave.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA

USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 35.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2017. godine.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA PODRŠKU ZDRASTVENOJ KONTROLI PČELINJAKA

USLOVI: upisao u Registru pčelinje društvo – košnice PODSTICAJ: za dijagnostički pregled protiv Američke kuge pčelinjih legla i meda u visini od 100% cene kontrola, a najviše do 4.000 dinara po podnosiocu prijave.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA FINANSIJSKU PODRŠKU VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU GOVEDA

USLOVI: Isto priplodno grlo može se osemenjavati najviše dva puta. PODSTICAJ: najviše do 2.000 dinara po priplodnom grlu, u periodu od 16.11. 2016. do 15.11. 2017. godine, najmanje od 3.000, a najviše do 15.000 dinara po podnosiocu prijave.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA KAMATNU PODRŠKU POLJOPRIVREDNIH KREDITA

USLOVI: plaćene anuitete u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godini PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.