KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI. Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

UREDBA O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI

UREDBA O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI

UREDBA O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI. Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2018. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNjU  I PROMET AROMATIZOVANIH VINA

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNjU I PROMET AROMATIZOVANIH VINA

U Pravilniku o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina („Službeni glasnik RS”, broj 110/16), Prilog 1 - Enološki postupci, sredstva i drugi zahtevi za proizvodnju aromatizovanih vina, koji je odštampan uz Pravilnik o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina („Službeni glasnik RS”, broj 110/16) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom 1 - Enološki postupci, sredstva i drugi zahtevi za proizvodnju aromatizovanih vina, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

PRAVILNIK  O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI  HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2018. GODINU

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2018. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program monitoringa bezbednosti hrane za životinje u prometu za 2018. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

PRAVILNIK  O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela.ˮ 

PRAVILNIK  O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RS”, broj 26/17), u članu 2. stav 1. menja se

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANJE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILJAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018.GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANJE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILJAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018.GODINI

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta kroz sprečavanje razvoja korova uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELJA U 2018.GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELJA U 2018.GODINI

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE UREĐENJA ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018.g

Predmet konkursa jeste sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta. Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.