Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANJA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANJA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANJA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA

Republičke robne rezerve raspisale su JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA  ZA NATURALNU RAZMENU DO 5.445 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

Republičke robne rezerve raspisale su JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 5.445 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

Republičke robne rezerve raspisale su JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 5.445 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE. Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU. Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene.

NLB Banka raspisuje VIII NLB ORGANIC KONKURS

NLB Banka raspisuje VIII NLB ORGANIC KONKURS

NLB Banka raspisuje VIII NLB ORGANIC KONKURS. Mi ćemo najbolje ideje nagraditi. I ove godine, odlučili smo da tri najbolja projekta nagradimo jednakim nagradama, u iznosu od po 500.000 dinara neto. Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači koji poseduju: registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sertifikat, ili su u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. Učešće je omogućeno i proizvođačima koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje Projekte možete dostaviti najkasnije 20. maja 2019. godine: 1.elektronskim putem na e-mail adresu organic@nlb.rs 2. poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, sa naznakom“Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”. Projekat mora da sadrži sledeće elemente: •kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta) •detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju • troškove realizacije projekta •očekivani rezultati i vremenski okviri realizacije •podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu • Za individualne proizvođače: dokaz o sertifikaciji (setrtifikat o organskoj proizvodnji) ili ugovor sa sertifikacionom kućom kao dokaz o započetom procesu sertifikacije • Za proizvođače kooperante: grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

Vlada donosi UREDBU O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2019/2020. GODINU

Vlada donosi UREDBU O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2019/2020. GODINU

Vlada donosi UREDBU O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2019/2020. GODINU. Ovom uredbom utvrđuje se vrednost planiranog odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači, osim vrednosti planiranog odstrela fazana prema Cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2019/2020. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Vrednost planiranog odstrela iz stava 1. ovog člana predstavlja osnovicu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači.

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM