Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

Odluku o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2022. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.