Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu i višnju roda 2022. godine radi izmirenja obaveza prema proizvodjačima

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu i višnju roda 2022. godine radi izmirenja obaveza prema proizvodjačima

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu i višnju roda 2022. godine radi izmirenja obaveza prema proizvodjačima, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o izmenama i dopuni uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2023 godinu

Uredba o izmenama i dopuni uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2023 godinu

Uredba o izmenama i dopuni uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2023 godinu, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Uredba o izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Uredba o izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Odluka o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dadžbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dadžbine

Odluka o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dadžbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dadžbine

Odluka o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dadžbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dadžbine, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Produženi rokovi za podsticaje za genetičke resurse i vinovu lozu

Produženi rokovi za podsticaje za genetičke resurse i vinovu lozu

Produženi rokovi za podsticaje za genetičke resurse i vinovu lozu, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Prijavljivanje za premiju za mleko za II kvartal do 3.avgusta

Prijavljivanje za premiju za mleko za II kvartal do 3.avgusta

Prijavljivanje za premiju za mleko za II kvartal do 3.avgusta, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani u 2023 godini