Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Liste odobrenih supstanci

Liste odobrenih supstanci

Liste odobrenih supstanci-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za upis u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra

Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za upis u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra

Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za upis u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.