PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaj.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2018. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

PRAVILNIK O MALIM KOLIČINAMA PRIMARNIH PROIZVODA KOJE SLUŽE ZA SNABDEVANJE POTROŠAČA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI KAO I ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA MALE SUBJEKTE U POSLOVANJU HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područje za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom u odnosu na izgradnju, uređenje i opremanje objekata, uslovi u poslovanju hranom u slučaju primene tradicionalnih metoda u određenim fazama proizvodnje i prometa hrane kao i kod subjekata u poslovanju hranom koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

NACIONALNI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

Donošenje Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine1 , (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja važan iskorak u sprovođenju reformi u poljoprivrednom sektoru Republike Srbije. Strategija je uspostavila novi pristup razvoju poljoprivrede i podstakla usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i intenzivirala pripremu i implementaciju brojnih razvojnih programa i projekata, kao i dalje jačanje institucija u sektoru poljoprivrede.

PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI

PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI

LISTA STANDARDA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA

LISTA STANDARDA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI