Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE. 1. Uvodne odredbe Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke. Član 2. Odredbe ovog pravilnika odnose se na sledeće vrste kućnih ljubimaca, i to na: 1) pse (canis lupus familiaris), mačke (felis silvestris catus) i krznašice (mustela putorius furo); 2) beskičmenjake (izuzev pčela i bumbara i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemce, gmizavce, ptice (sve vrste ptica, izuzev živine) i sisare (glodari i domaći kunići izuzev onih namenjenih za proizvodnju hrane (lagomorfi)). Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na kućne ljubimce iz stava 1. ovog člana koji su unose sa područja zemalja koje nisu navedene u Listi zemalja koja je data u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1) i Listi zemalja koja je data u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 2) i koji: 1) imaju manje od 12 nedelja i nisu vakcinisani protiv besnila; ili 2) imaju između 12 i 16 nedelja i vakcinisani su protiv besnila, ali ne ispunjavaju uslove o ispravnosti vakcinacije protiv besnila koji su dati u Prilogu 3 - Uslovi u pogledu vakcinacije protiv besnila, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu Prilog 3)

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O OBRASCU ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA NAREDNU LOVNU GODINU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O OBRASCU ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA NAREDNU LOVNU GODINU

Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se obrazac za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu. Član 2. Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu obračunava se na Obrascu - Obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži: u odeljku A - redni broj, vrstu divljači, osnovicu naknade po jedinki, planirani odstrel (broj jedinki), vrednost planiranog odstrela i obračunatu visinu naknade za narednu lovnu godinu (10% od osnovice), u odeljku B - iznos za uplatu u tekućoj godini, u odeljku B1 - iznos koji je potrebno uplatiti do 15. aprila tekuće godine, u odeljku B2 - iznos koji je potrebno uplatiti do 31. decembra tekuće godine i potpis odgovornog lica. Obrazac iz stava 1. ovog člana popunjava se u Excel formatu i dostavlja elektronski i u pisanoj formi ministarstvu nadležnom za poslove lovstva. Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DRVETA I OBRASCA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O KORIŠĆENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE I UTVRĐENOJ NAKNADI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DRVETA I OBRASCA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O KORIŠĆENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE I UTVRĐENOJ NAKNADI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DRVETA I OBRASCA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O KORIŠĆENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE I UTVRĐENOJ NAKNADI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNO RUKOVOĐENJE PROCESOM PRERADE DUVANA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNO RUKOVOĐENJE PROCESOM PRERADE DUVANA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNO RUKOVOĐENJE PROCESOM PRERADE DUVANA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA. Ovim pravilnikom bliže se propisuju objekti za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla koji se registruju, odnosno odobravaju, način i postupak registracije, odnosno odobravanja objekata, izgled obrasca zahteva za upis ovih objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, kao i sadržina i način vođenja Registra objekata i Registra odobrenih objekata

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU. Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je  PRAVILNIK O KVALITETU JAJA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O KVALITETU JAJA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O KVALITETU JAJA. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta jaja, i to za klasifikaciju, pakovanje, deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje jaja, kao i opšti i posebni uslovi za higijenu jaja.