Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Liste odobrenih supstanci

Liste odobrenih supstanci

Liste odobrenih supstanci-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za upis u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra

Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za upis u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra

Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za upis u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu

Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela

Podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani