PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

NACIONALNI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

Donošenje Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine1 , (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja važan iskorak u sprovođenju reformi u poljoprivrednom sektoru Republike Srbije. Strategija je uspostavila novi pristup razvoju poljoprivrede i podstakla usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i intenzivirala pripremu i implementaciju brojnih razvojnih programa i projekata, kao i dalje jačanje institucija u sektoru poljoprivrede.

PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI

PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI

LISTA STANDARDA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA

LISTA STANDARDA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

P R A V I L N I K O PODSTICAJU ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA U BANCI GENA

Ovim pravilnikom bliže se propisuje podsticaj za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena (u daljem tekstu: podsticaj), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaj, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji je važeći (iako je objavljen 2014. godine) sve dok se ne objavi novi pravilnik. Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine) definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti u : - Primarnoj proizvodnji biljnih kultura: žitarica,industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja,povrća,voća,grožđa i cveća. - Primarnoj stočarskoj proizvodnji:proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg),proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”,proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa),proizvodnja konzumne ribe,proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda. Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA -Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 14/2016 od 22. februara 2016. godine-