Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2022. godinu-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovan

Pravilnik o dopunama Pravilnika o deklarisanju

Pravilnik o dopunama Pravilnika o deklarisanju

Pravilnik o dopunama Pravilnika o deklarisanju -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, gorivo i seme

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, gorivo i seme

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, gorivo i seme-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.