PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o načinu i vremenu doznake, dodeljivanju doznačnog žiga, načinu obeležavanja panjeva bespravno posečenih stabala, načinu evidentiranja tih stabala i panjeva u doznačnim knjigama, odnosno knjigama šumske krivice, obliku i sadržini doznačnih žigova i žigova za šumsku krivicu kao i obrascima doznačne knjige

Pravilnik o načinu i vremenu doznake, dodeljivanju doznačnog žiga, načinu obeležavanja panjeva bespravno posečenih stabala, načinu evidentiranja tih stabala i panjeva u doznačnim knjigama, odnosno knjigama šumske krivice, obliku i sadržini doznačnih žigova i žigova za šumsku krivicu kao i obrascima doznačne knjige

Pravilnik o načinu i vremenu doznake, dodeljivanju doznačnog žiga, načinu obeležavanja panjeva bespravno posečenih stabala, načinu evidentiranja tih stabala i panjeva u doznačnim knjigama, odnosno knjigama šumske krivice, obliku i sadržini doznačnih žigova i žigova za šumsku krivicu kao i obrascima doznačne knjige-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POŠILJKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI I NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI  NA GRANIČNIM PRELAZIMA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POŠILJKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI I NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI NA GRANIČNIM PRELAZIMA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POŠILJKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI I NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI NA GRANIČNIM PRELAZIMA-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Bodovna lista po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Bodovna lista po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Bodovna lista po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o uslovima i načinu primene sredstava za zaštitu bilja, kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina, kao i uslovi i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o uslovima i načinu primene sredstava za zaštitu bilja, kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina, kao i uslovi i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o uslovima i načinu primene sredstava za zaštitu bilja, kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina, kao i uslovi i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja centralnog registra objekata

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja centralnog registra objekata

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja centralnog registra objekata-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku sprovođenja mere tehnička pomoć u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju (Mera 9)

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku sprovođenja mere tehnička pomoć u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju (Mera 9)

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku sprovođenja mere tehnička pomoć u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju (Mera 9)-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava